Uitvoering noordoostelijke omleidingsweg in 2016


Vlaams Parlementslid An Christiaens ontving als lid van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken het meerjarenprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer van minister Ben Weyts. Daarin is de uitvoering van de noordoostelijke en de zuidoostelijke omleidingsweg in Tongeren opgenomen, zo kon An Christiaens inkijken. Het AWV maakt hiervoor de komende jaren 7,85 miljoen euro vrij. Daarnaast voorziet Vlaanderen 3,5 miljoen euro voor de herstructurering van de kleine ring en de Maastrichtersteenweg.

Na zich eerder beperkt te hebben tot een 1-jaarsinvesteringsprogramma in mei is het meerjarenprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer een opsteker voor aannemers, nutsbedrijven, intercommunales en lokale besturen. Voor Tongeren is de uitvoering van de omleidingswegen hiermee verzekerd.

De omleidingswegen in Tongeren staan al een tijdje op de agenda van het Agentschap Wegen en Verkeer. De zuidoostelijke omleidingsweg was al opgenomen in het driejarenprogramma van voormalig minister Hilde Crevits. Voor de zuidoostelijke wordt in het huidige investeringsprogramma 5,5 miljoen euro voorzien in 2018. Ook voor de uitvoering van de noordoostelijke omleidingsweg maakt minister Ben Weyts budget vrij. In 2016 wordt hiervoor 1,35 miljoen euro uitgetrokken en in 2017 staat nog eens 1 miljoen euro ingeschreven als reserve.

De noordoostelijke omleiding vormt de verbinding tussen de Bilzersteenweg en de Maastrichtersteenweg, via de bestaande Molenweg en langs het AZ Vesalius. In de eerste fase zal het stuk tussen de Bilzersteenweg en de Molenweg aangelegd worden en wordt ook het kruispunt van de Bilzersteenweg aangepast door de plaatsing van verkeerslichten. In een latere fase zal de weg langs het AZ Vesalius worden aangelegd. De aanleg ontlast ook Henis dorp dat nu nog sluipverkeer en zwaar verkeer te verwerken krijgt. Door de noordoostelijke omleidingsweg behoort die hinder binnenkort tot het verleden. De zuidoostelijke omleiding zal de Maastrichtersteenweg verbinden met het industrieterrein van Overhaem.

An Christiaens, Vlaams Parlementslid en Schepen van Openbare Werken in Tongeren:

“Ik ben erg tevreden dat de komst van beide omleidingswegen nu verzekerd is. Beide wegen zijn nodig om Tongeren optimaal te kunnen ontsluiten en met de investeringen bevestigt de minister het belang van hun komst. De aanbesteding voor de eerste fase van de noordoostelijke staat al in 2016 op het programma. Het komt er op aan de werken vlot te starten zodat andere noodzakelijke projecten, zoals het masterplan voor de kleine ring, hier naadloos op kunnen aansluiten. Op die manier zullen we de Tongerse verkeersdoorstroom de komende jaren aanzienlijk verbeteren. ”

Naast de omleidingswegen bevat het meerjareninvesteringsprogramma ook andere investeringen in Tongeren. De eerste quick-wins voor een betere doorstroom op de ringlaan zijn voorzien voor 2018. Ook de Maastrichtersteenweg mag rekenen op een verbetering van de infrastructuur.

Patrick Dewael, Kamerlid en burgemeester in Tongeren:

“Niet alleen de omleidingswegen markeert Vlaanderen als prioritair. Ook op andere plaatsen in Tongeren wordt geïnvesteerd. In 2018 wordt 1,5 miljoen EUR voorzien voor verbeteringen aan de ringlaan ter hoogte van de stationsomgeving. Op die manier wordt het station getransformeerd tot een echt multimodaal vervoersknooppunt. Voor een vlottere verbinding met de E313 wordt ook de Maastrichtersteenweg geherstructureerd, inclusief fietspaden. Hiervoor wordt 2 miljoen EUR voorzien. De investeringen zijn een signaal dat Vlaanderen de ontsluiting van Tongeren van groot belang vindt. Ook het stadsbestuur zet in op een betere infrastructuur en een vlottere doorstroming in onze stad. We willen vervoer in Tongeren vlot en aantrekkelijk maken voor bedrijven, bezoekers en inwoners en voor alle weggebruikers. Veilig fietsverkeer op de ringlaan is maar mogelijk als er door de omleidingswegen verkeer van de ring wordt afgehaald.“

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon