Openlegging Jeker als deel van masterplan De Motten


Na meer dan een halve eeuw brengt stad Tongeren haar rivier de Oude Jeker weer terug in het stadsbeeld. De waterloop werd in de jaren '50 ingebuisd omdat ze vooral dienst deed als open stadsriool. Dat is niet meer het geval en dus wordt de Jeker als volwaardige rivier in ere hersteld. De openlegging van de Jeker kadert in het grote geheel van het masterplan De Motten. De openlegging van de Jeker is de drager van dit plan. Op vrijdag 27 november lichtte het stadsbestuur de plannen toe aan minister Schauvliege.

De Jeker (55 km) ontspringt in het dorpje Lens-Saint-Servais, deelgemeente van Geer, en mondt uit in Maastricht. Net als Maastricht kent ook Tongeren drie Jekerstromen: een gedempte, een oude en een nieuwe Jeker. De nieuwe Jeker stroomt ten zuiden langs de Motten naar het natuurgebied De Kevie, waar de waterloop gehermeanderd is. Door het dempen van de Jeker is de rivier grotendeels verdwenen in de oude binnenstad. Een restant loopt langs de oude zuidelijke wal- of vestingmuur als een gracht met stilstaand water. Met de openlegging van de Jeker willen we het contact van de rivier met de stad herstellen. Water brengt sfeer en beleving in de stad en maakt inherent deel uit van de Tongerse geschiedenis.

Water wordt ook de rode draad doorheen het masterplan De Motten. Het park De Motten een volwaardig stadspark worden waar er plaats is voor ontspanning, recreatie en sport. Er komt een nieuw skateterrein en een waterpark. Het centrale plein wordt een belevingsplein en er wordt voldoende parkeerplaats voorzien. De Motten wordt de groene long midden in het centrum van Tongeren.

Het hele project neemt vier tot vijf jaar in beslag en verloopt in verschillende fases. Stad Tongeren investeert tussen de 5 en 7 miljoen euro. De andere partners in het project, dat in totaal 10 miljoen euro zal kosten zijn de Vlaamse Milieumaatschappij en Infrax.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon