Rioleringswerken Vreren en Diets-Heur voorgesteld


Op woensdag 18 november werden de plannen voor de rioleringswerken in Vreren en Diets-Heur voorgesteld. Aquafin zal er volgend jaar starten met de aanleg van gescheiden riolering en in Diets-Heur zal de ingebuisde beek plaatselijk weer worden opengelegd. De stoepen en wegen worden tegelijk met de rioleringswerken heraangelegd. In het belang van een veiligere verkeerssituatie worden ook de zones van de schoolomgeving in Vreren en het kruispunt met de Luikersteenweg aangepakt.

Op dit moment wordt afvalwater van Diets-Heur in de beek geloosd, maar door de werken kan dit doorgevoerd worden naar de zuiveringsinstallatie in Mal. Langs het tracé zijn 87% van de woningen aangesloten op de riolering. Eigenaars van de woningen moeten het regenwater afkoppelen van de riolering en zullen hierover binnenkort gecontacteerd worden door een afkoppelingsdeskundige met het nodige advies.

De werken zijn er gepland aan het Molenplein in Vreren zullen doorlopen tot aan de Klaasstraat in Diets-Heur. Het Molenplein wordt heraangelegd zonder plateau en in de Vrerenstraat komen parkeervakken. Er mag dan niet meer op de kantstrook geparkeerd worden. Langs de Heurstraat wordt De Beek terug opengelegd en komen er bruggetjes naar de woningen. In de Heurstraat en de Voortstraat zijn geen parkeervakken voorzien.

De herinrichting van de Vrerense schoolomgeving en het kruispunt met de Luikersteenweg maakt de verkeerssituatie een stuk veiliger. Het huidige verkeersplateau zal verlengd worden tot de volledige gevel van GBS Dol-Fijn en wordt een Kiss & Ride-zone. Er komen ook fietssuggestiestroken en acht parkeerplaatsen.. Op het kruispunt van de Luikersteenweg komt tussen de Voortstraat en de Holleweg een 'middengeleider" met drie bomen. De snelheid wordt verlaagd naar 50 km per uur en er wordt een veilige oversteek voorzien voor fietsers en voetgangers in beide richtingen.

De werken starten na het bouwverlof 2016 en worden volgens de huidige planning afgerond tegen begin 2018. De kostprijs wordt geraamd op 3 miljoen euro, waarvan de stad 970000 voor eigen rekening neemt. Na de gunning van de werken volgt een nieuwe info-avond waarop de uitvoering concreet zal worden toegelicht.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon