Overgangsperiode renovatiepremie wordt verlengd


Goed nieuws voor wie nog gebruik wil maken van het oude stelsel van de renovatiepremie: de overgangsperiode wordt verlengd. Wie voor 1 december 2014 een overeenkomst heeft afgesloten met een aannemer zal nog tot 1 februari 2016 gebruik kunnen maken van een overgangsregeling. De Vlaamse regering zette hiervoor op vrijdag 29 oktober het licht op groen.

Na lang aandringen bij minister Liesbeth Homans komt de bijkomende overgangsregeling voor renoveerders met opgespaarde facturen er dan toch. De minister hield lang voet bij stuk omdat er al eens overgangsperiode was voorzien die afliep in februari 2015 maar deze bleek voor heel wat verbouwers niet lang genoeg.

Het nieuwe stelsel van de renovatiepremie treedt in voege op 1 december en niet op 1 november zoals gepland. In de nieuwe regeling blijft het maximale premiebedrag behouden, maar wordt de uitbetaling verdeeld over twee aanvragen (van elk maximaal 5.000 euro), met minimum één jaar en maximaal twee jaar tussen beide.

Meer informatie over de nieuwe en de oude renovatiepremie kan u vinden op http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/vlaamse-renovatiepremie .

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon