Hip en niet hippie: nieuwe woonvormen zijn de toekomst.


Het Vlaams Parlement keurde op 17 oktober kamerbreed een resolutie goed die meer kansen moet geven aan nieuwe woonvormen zoals co-housing. De resolutie werd ingediend door de leden van de commissie Wonen An Christiaens (CD&V), Gwenny De Vroe (Open Vld) en Jelle Engelbosch (N-VA). De focus ligt daarbij op co-housing, samenhuizen, het opdelen van bestaande woningen en andere vormen van gemeenschappelijk wonen. De parlementsleden roepen de Vlaamse regering op om deze nieuwe woonvormen alle mogelijke kansen te geven én voor een gepast wetgevend kader te zorgen. De ondertekenaars willen onder meer laten onderzoeken wat de mogelijke hindernissen zijn op bestuurlijk niveau. In functie daarvan kan dan de wetgeving aangepast worden. Op dit moment is er immers geen wettelijk kader voor deze woonvormen en dat kan leiden tot lagere tegemoetkomingen, het mislopen van subsidies en contractuele risico’s.

Een woonerf voor spelende kinderen, een buurtfeest in een gedeelde zaal, groene ruimte voor warme ontmoetingen, duurzame energievoorzieningen en meer contact met de buren vooraleer je de sleutel in het slot steekt: gemeenschappelijk wonen zit in de lift. Een halve eeuw nadat de flowerpowergeneratie de commune introduceerde heeft deze generatie een eigentijds alternatief voor een warme samenleving. Ecologisch bewustzijn, duurzaamheid, solidariteit en deeleconomie zijn geen loze woorden maar wegwijzers voor de toekomst.

Op de woonmarkt vertaalt de trend zich in nieuwe woonvormen: gemeenschappelijk wonen zit in de lift. Gemeenschappelijk wonen is geen geitenwollensokkenidee, maar een bewust alternatief voor de Vlaamse bakstenen droom. Mensen kopen zich in een cohousingproject, kiezen voor samenhuizen of een ander gemeenschappelijk woonalternatief. Steeds meer mensen, maar ook steden en gemeenten zien de meerwaarde van nieuwe woonvormen als een aanvulling op het bestaande woonaanbod. Nieuwe woonvormen gaan om meer dan enkel het delen van ruimte en kosten. Bewoners delen een ideaal. Ze kiezen voor meer samenhang met de buren en de buurt, een compactere woonst met meer open ruimte en gedeelde functies in een gemeenschappelijk project.

Tussen droom en daad staan wetten in de weg, maar daar brengt de Vlaamse overheid nu verandering in. Voor nieuwe woonvormen bestaat nog geen wettelijke kader en pioniersprojecten stootten op de grenzen van het beleid. Steeds meer mensen lopen warm voor een alternatieve manier van wonen. Als overheid moeten we dat momentum aangrijpen om het wonen van de toekomst mee vorm te geven. Het Vlaams Parlement stemde op 15 oktober de resolutie betreffende het faciliteren van nieuwe woonvormen. De resolutie is geen dode letter maar een politiek engagement om mee aan de kar te trekken. Gemeenschappelijk wonen is een volwaardig woonalternatief, dat straks met ondersteuning van het beleid kan veranderen van een kleine niche naar een mainstream vorm van samenleven.

De resolutie nieuwe woonvormen kan je vinden via deze link: https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/987661.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon