De Watergroep moet investeren in waterontharding Zuid-Limburg


De uitzonderlijke hardheid van het water blijft de waterbedeling in Zuid-Limburg parten spelen. Er is dringend nood aan een structurele oplossing.

Begin dit jaar nog kwam er in de Tongerse dorpen Henis en Riksingen meer dan een week geen druppel uit de kraan. De verkalking van een buis in Hoeselt zorgde ervoor dat de watertoevoer naar de dorpen volledig lam lag. Een centrale ontharding van het water is de enige manier om verdere verkalking en bijhorende noodsituaties te vermijden. Tijdens een crisisoverleg tussen de stad Tongeren en De Watergroep drong de stad aan op een prioritaire behandeling.

Vlaams Parlementslid An Christiaens, zelf schepen van openbare werken in Tongeren:

“De verkalking van buizen in het distributienetwerk brengt de waterbedeling in de hele regio in het gedrang. Enkel de systematische ontharding van het water kan dit oplossen. Op dit moment gebeurt de ontharding in de eigen woning op kosten van de bewoners. De ontharding centraliseren is vanuit alle gezichtspunten een beter alternatief.”

In antwoord op een vraag van Christiaens geeft minister Schauvliege aan dat om Zuid-Limburg met zacht water te kunnen bevoorraden nieuwe onthardingsinstallaties nodig zijn. Enkel voor Bilzen en Sint-Truiden is de komst van een nieuw waterproductiecentrum bevestigd. Er zijn nochtans ook nieuwe installaties nodig in Tongeren, Borgloon, Kortessem en Nieuwerkerken, maar die zijn niet opgenomen in het door de Raad van Bestuur vastgelegde investeringsprogramma van De Watergroep.

An Christiaens:

“Bij de crisissituatie in Henis en Riksingen drong de stad Tongeren aan op een structurele oplossing voor de verkalking van het buizennetwerk. Nieuwe waterproductiecentra zouden dit probleem eindelijk oplossen. Dat zij niet zijn opgenomen in het investeringsprogramma van De Watergroep is bijzonder slecht nieuws. Nog een crisis waarbij gezinnen het dagenlang zonder drinkwater moeten doen is onaanvaardbaar. De Watergroep moet dringend investeren in Zuid-Limburg.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon