Erosiewerken beschermen Rutten tegen water- en modderoverlast


Tijdens hevige onweersbuien is er regelmatig water- en modderoverlast in Rutten. Een belangrijke aanvoerroute van water en modder is de “Raam”. Vanaf 19 oktober start de stad Tongeren hier met erosiewerken.

Er een erosiebestrijdingsplan opgesteld dat de knelpunten op het vlak van water- en modderoverlast bepaalt. Dit plan omvat ook de maatregelen, zoals aarden dammen en grasstroken, om de erosieproblemen op te lossen. Sinds 2011 doet de stad Tongeren beroep op de erosiecoördinatoren van het Provinciaal Steunpunt Land & Water om het erosiebestrijdingsplan systematisch uit te voeren. Daarbij kan de stad in belangrijke mate rekenen op de samenwerking met de landbouwers omdat alle maatregelen vrijwillig zijn.

An Christiaens, schepen van Openbare Werken zegt dat er systematisch erosiebestrijdings-maatregelen uitgevoerd worden:

‘Nu staat Rutten, meer bepaald het gebied aan de Raam, op het programma. De hellingen aan de oostzijde van de Ezelsbeek zijn steil en in gebruik als akkerland. Bij hevige regenbuien stroomt het water en de modder van de akkers richting de verkavelingsweg. In de voorbije jaren zijn reeds een aantal grasbufferstroken aangelegd in dit gebied. De grasbufferstroken filteren het afstromende water zodat de modder in de grasstrook blijft plakken. Om Rutten nog beter te beschermen tegen water- en modderoverlast, zijn echter bijkomende maatregelen noodzakelijk. Vanaf 19 oktober zal aannemer A.A.G. Nys in opdracht van de stad Tongeren starten met nieuwe erosiewerken in Rutten’.

Vanaf de perceelshoek tussen de Raam zal een aarden dam met erosiepoel en graszone aangelegd worden. De dam zal het afstromend water en sediment tijdelijk opvangen in een erosiepoel achter de dam. De afgezette materialen kunnen hier bezinken en het water wordt vertraagd afgevoerd.

Stroomafwaarts – op de Raam zelf – zorgt de aanleg van een drempel ervoor dat het afstromende water via een buis afgeleid worden naar het wachtbekken aan de Ezelsbeek.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon