Aantal beheerovereenkomsten akkervogels stijgt sterk in Haspengouw


Vogelsoorten als de veldleeuwerik, de grauwe gors, de geelgors, de patrijs en de kiekendief worden niet meer vaak gesignaleerd in Vlaamse velden. Deze zogenaamde akkervogels behoren tot een populatie die steeds verder achteruitgaat in Europa. Vlaanderen is daarin geen uitzondering. De overheid sluit om die reden beheerovereenkomsten af met landbouwers, die in ruil voor een subsidie beschermende maatregelen treffen voor de vogelpopulatie. In antwoord op een vraag van An Christiaens laat minister Schauvliege weten dat deze in Haspengouw steeds meer worden afgesloten.

Als landbouwer sluit men de beheerovereenkomst met VLM, de Vlaamse Landmaatschappij. In Haspengouw valt momenteel 212,9 ha landbouwgrond onder zo’n beheerovereenkomst. Het aantal overeenkomsten is haast verdubbeld ten opzichte van vier jaar geleden, van 246 overeenkomsten in 2011 naar 456 in 2015. De gemeenten Tongeren, Sint-Truiden, Riemst, Landen, Heers, Gingelom, Borgloon en Bilzen zijn in 2015 samen goed voor 171,2 ha landbouwgrond onder beheerovereenkomst.

An Christiaens:

“Dat steeds meer landbouwers kiezen voor het beschermen van akkervogels is positief. De overheid speelt daarin een belangrijke rol. Willen we de natuurlijke diversiteit in onze velden bewaren dan is het belangrijk dat de beheerovereenkomsten worden gestimuleerd in de landbouwsector.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon