Overdracht Alden Biesen geen prioriteit voor Gatz


In Het Belang van Limburg van 29 september lezen we dat Vlaanderen Alden Biesen aan de stad Bilzen wil overdragen. Die overdracht komt er in het kader van het kerntakenplan dat alle departementen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap hebben moeten opstellen. Minister Sven Gatz liet in de commissie cultuur naar aanleiding van een vraag van An Christiaens duidelijk verstaan dat de overdracht voor hem geen prioriteit is.

Het kerntakenplan van het Vlaamse Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media maakt melding van het afbouwen van haar buitendiensten. Alden Biesen is één van de vier buitendiensten (samen met de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde, Voeren en het Frans Masereel Centrum) waarbij de overdracht naar een andere actor zou onderzocht worden. De minister benadrukte dat de denkoefening geen beleidsprioriteit is.

Alden Biesen functioneert al lang niet meer uitsluitend als een cultureel centrum. In de SALK-projecten wordt het erkend als één van de toeristische kernattracties van de provincie waarop meer moet worden ingezet. In juli nog paste Vlaanderen het oprichtingsbesluit aan, waardoor het voor Alden Biesen nu mogelijk is om de eigen activiteiten te verruimen en de infrastructuur tegen betaling ook ter beschikking te stellen voor commerciële en private initiatieven die passen in het kader van de historische site.

An Christiaens:

“In de zomer nog waarschuwde minister Gatz in Het Belang van Limburg dat onze provincie de boot van de cultuursubsidies niet mag missen. We mogen meer ambitie koesteren, vond de minister. Die ambitie kunnen we waar maken in Alden Biesen, dat nationale en internationale erkenning geniet. Het is een belangrijke speler op Europees cultuurvlak. Bovendien is het één van de weinige culturele initiatieven die Vlaanderen op in Limburg heeft ontwikkeld. Een verdere afbouw zou ongehoord zijn, en we zijn dan ook blij dat het ook voor de minister geen prioriteit is.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon