Nu Limburg, straks Vlaanderen: taxi's mee inzetten in openbaar vervoer


In Limburg loopt een pilootproject om belbussen gedeeltelijk te vervangen door particuliere taxi’s. De Lijn onderzoekt nu ook de mogelijkheid om het project in andere regio’s toe te passen. Dat vernam Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens via een parlementaire vraag aan minister Ben Weyts.

De Lijn onderzoekt het gebruik van taxi’s in het kader van basisbereikbaarheid. Basisbereikbaarheid is het project waarmee men inwoners van minder bevolkte gebieden zinvol openbaar vervoer wil kunnen aanbieden. In de meeste voorstellen wordt, zeker voor de moeilijker te ontsluiten gebieden, gekeken naar een veelheid aan vervoersmiddelen en –aanbieders. Niet meer enkel de belbus van De Lijn, maar men kijkt ook naar buurtbussen, taxi’s, peer-to-peerinitiatieven, … om op de individuele vervoersvragen te kunnen ingaan.

In Limburg loopt op dit moment een pilootproject waarbij taxi’s ingezet worden ter vervanging van de belbus op momenten van laag vervoerpotentieel en een lage vraag naar belbussen. Dit pilootproject is niet alleen nu goedkoper voor De Lijn, maar is ook een eerste stap naar de multimodale aanpak die basisbereikbaarheid moet waarmaken.

An Christiaens:

“Voor de reiziger verandert er niets. Voor De Lijn is de particuliere taxi op die momenten een goedkopere oplossing dan een klassieke belbus. Via de databank van de belbuscentrale berekent De Lijn hoe vaak een belbusrit moet uitrijden en hoeveel reizigers er opstappen. Op die manier wordt bekeken of een taxi een kostenefficïenter alternatief is.”

In Limburg neemt het gebruik van de taxi’s almaar toe. In 2010 koos de Lijn voor taxi’s op 15 lijnen, samen goed voor 12042 ritten. Op vier jaar tijd zijn die aantallen meer dan verdubbeld. De taxi’s rijden nu uit op 34 lijnen, goed voor 25052 ritten in totaal. Op dit moment wordt 15,5% van het vraagafhankelijk openbaar vervoer in Limburg uitgevoerd door taxi’s.

Het inzetten van taxi’s als alternatief kostte De Lijn in 2010 316880,56 EUR, met een gemiddelde prijs van 26,31 EUR per rit. Dit jaar bedroeg de totale kostprijs voor het inzetten van taxi’s op belbuslijnen 527686,93 EUR, met wel een verdubbeling van een aantal ritten maar niet van de prijs. Hoe meer er gebruik wordt gemaakt van taxi’s, hoe lager de prijs per rit. In 2014 kost een rit gevoelig minder met 21,06 EUR als gemiddelde kostprijs. Een belbusrit kost in Vlaanderen gemiddeld 21.43 euro per reiziger.[1].

Op basis van het pilootproject in Limburg bekijkt De Lijn nu het inzetten van taxi’s in de rest van Vlaanderen. Ook de beschikbaarheid van taxidiensten speelt daarbij een rol. Het is mogelijk dat er vandaag in bepaalde regio’s niet voldoende taxi’s operationeel zijn, maar dat mag volgens Ben Weyts niet beletten om vooruit te denken. Als er een structureel kader voor taxi’s komt kan dit de sector stimuleren zijn om zich in die regio’s verder te ontwikkelen.

An Christiaens:

“De provincie Limburg speelt een voortrekkersrol door ook particuliere taxi’s in te zetten als kostenefficiënt antwoord op de vervoersnoden van haar inwoners. Ook in de rest van Vlaanderen moet nu gekeken worden hoe we “the last mile” (de zgn. afstand tot een openbaar vervoersknooppunt) zo efficiënt mogelijk kunnen invullen. Taxi’s zullen niet alles oplossen, maar mogen ook niet a priori uitgesloten worden. Op die manier kunnen we voor hetzelfde geld een beteropenbaar vervoer organiseren.”

[1] Timencostudiep. 47

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon