© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon

Nieuwe weg tussen Jagersstraat en ruilverkaveling

October 6, 2015

 

Op maandag 5 oktober is de aanleg van een nieuwe weg tussen de Jagersstraat en de bestaande ruilverkavelingsweg gestart. Na 30 werkdagen zal de weg klaar zijn voor gebruik. 

De fietsbereikbaarheid van T-Forum, Klein Veldje en Overhaem wordt aanzienlijk verhoogd door de nieuwe route. Ook landbouwers vinden via de nieuw aangelegde weg makkelijker toegang vinden tot hun landbouwpercelen. De ruilverkavelingsweg wordt in betonverharding aangelegd tussen de Jagersstraat (Offelken) en de bestaande ruilverkavelingsweg. Het fietspad tussen de bestaande ruilverkavelingsweg en de Luikersteenweg werd al eerder aangelegd. De werken werden gegund aan firma Crommen, duren 30 werkdagen en bedragen net geen €100.000.


Please reload