Met Bilzen Mysteries zorgt SALK voor meerwaarde in Zuid-Limburg


In 2016 wordt er in Alden Biesen ‘s avonds een permanent klank- en lichtspel ingericht, 'Bilzen Mysteries'. De 1,7 miljoen euro die hiervoor nodig is, is afkomstig uit de SALK-middelen. Vlaanderen wil zo de attractiewaarde van een Limburgse kernattractie als Alden Biesen verhogen, zo motiveert Ben Weyts de keuze in antwoord op een parlementaire vraag van An Christiaens.

Bilzen Mysteries past binnen de doelstellingen van het uitvoeringsplan van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) zoals geformuleerd binnen het hoofdstuk ‘Business Case Vrijetijdseconomie - Vrijetijdsbeleving’, waar de doelstelling omschreven staat als “strategische versterking van de toeristische waardeketen door het uitbouwen van thematische product-marktcombinaties met een beleving”. Daarbij wordt ingezet op de toeristische ontsluiting en verhoging van de attractiewaarde van kernattracties, zoals Alden Biesen.

Bilzen Mysteries was één van de projectvoorstellen waarover een jury met onder andere Toerisme Vlaanderen zich eerder dit jaar gebogen heeft. De voorstellen werden beoordeeld op het niveau van een topattractie, het internationale karakter, de kindvriendelijkheid, belevingswaarde, authenticiteit, een structurele verbinding tussen Alden Biesen en de stad Bilzen, de integratie in de bestaande werking van Alden Biesen, het marketingcommunicatieplan en het businessplan. Bilzen Mysteries behaalde de hoogste score voor bovenstaande criteria. Na advies van Toerisme Vlaanderen was het de stad Bilzen die voor Bilzen Mysteries koos als permanent event in Alden-Biesen.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon