Opmaak masterplan Ford Genk start op 1 oktober


Na het afgewezen overnamebod van Punch Metal eind vorig jaar is er nog geen uitsluitsel over de toekomst van de Ford-terreinen. Noch voor de volledige terreinen, noch voor delen van het terrein werden geschikte overnemers gevonden. Op 1 oktober wordt de uitwerking van een masterplan opgestart dat het vestigingskader voor geïnteresseerde bedrijven moet schetsen. Dat vernam An Christiaens via een parlementaire vraag aan minister Muyters.

De overdracht van de terreinen aan de Vlaamse overheid gebeurt op 1 januari 2016. Die plant een ontwikkeling in fases met de nodige werken op het terrein: de sanering van de locatie, het slopen van enkele gebouwen en de aanleg van nieuwe wegen. De kostprijs hiervoor wordt tussen de 10 en de 12 miljoen geschat. Het masterplan zal ook een financierings- en exploitatiemethode voor de site inhouden. Indien mogelijk wil de minister daarvoor een beroep doen op Europese middelen.

Hoewel er geen bedrijven zijn die concrete interesse hebben getoond in het gehele terrein lopen er wel gesprekken met consortia van investeerders en private spelers actief in de reconversie van bedrijventerreinen. Zo lang er geen concrete overnamedeal is gaat de Vlaamse regering door met het herontwikkelingstraject.

De eindversie van het masterplan wordt binnen 8 maanden verwacht. Het Agentschap Ondernemen neemt de coördinatie voor zijn rekening.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon