Vlaanderen test wilddetectie voor het eerst in Limburg


Naar aanleiding van een parlementaire vraag van An Christiaens begin dit jaar gaf minister van Natuur en Omgeving Schauvliege aan de plaatsing van een wilddetectiesysteem in het gebied te onderzoeken. Die kogel is door de kerk. Het eerste wilddetectiesysteem van Vlaanderen zal getest worden in Bosland en dat op twee locaties op de N73 (Kamperbaan), laat An Christiaens nu weten.

Het elektronisch wilddetectiesysteem signaleert dieren met behulp van infrarood en waarschuwt automobilisten. In Duitsland en Nederland zijn de systemen al langer in gebruik, maar Bosland krijgt met de Kamperbaan de Vlaamse primeur.

Het detectiesysteem zal geplaatst worden op twee locaties. De eerste locatie bevindt zich in het oostelijke gedeelte van de Kamperbaan op het grondgebied van Hechtel, waar het bos overgaat in open heideterrein. Voor de tweede locatie is gekozen voor het westelijke gedeelte van de weg op het grondgebied van Leopoldsburg, ter hoogte van de militaire basis. Het Agentschap Natuur en Bos overlegt hiervoor met Defensie dat eigenaar is van het aanpalende gebied. De zone tussen beide gebieden zal afgerasterd worden en er zal een geleidende structuur voorzien worden aan de oversteekplaatsen. Op die manier wordt vermeden dat dieren vast komen te zitten tussen de weg en het raster.

De taken voor het project worden verdeeld. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek zal het project kaderen in een wetenschappelijke proef met verschillende systemen. Op die manier kan getest worden welk systeem het meest geschikt is voor toekomstig gebruik in Vlaanderen. Het Agentschap Wegen en Verkeer berekent de kostprijs van de verschillende systemen op basis van voorbeeldprojecten in het buitenland. Na de zomer wordt de keuze van de systemen en de precieze timing bekend gemaakt.

“Wilddetectiesystemen hebben in verschillende buurlanden hun nut al bewezen, met een spectaculaire daling van ongevallen tot gevolg. In Duitsland gaat het bijvoorbeeld om een daling van maarliefst 88%. Met het proefproject wordt Limburg voortrekker van een wegennet dat tegelijk verkeersveilig en diervriendelijk is,” besluit An Christiaens.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon