Huurschatter.be hapt naar adem


Het aantal maandelijkse opzoekingen met de huurschatter is spectaculair gedaald van 134.264 afgewerkte opzoekingen in april 2013 naar amper 1444 in dezelfde periode in 2015. De online opzoekingstool die de correcte woninghuurprijs berekent lijkt na 2 jaar al op zijn retour. Een grondige herziening van het systeem moet daar in het najaar verandering in brengen. Dat vernam An Christiaens vandaag van de Vlaamse minister van wonen.

De huurschatter werd door voormalig minister van Wonen Freya Van den Bossche gelanceerd als hulpmiddel voor het berekenen van een correcte huurprijs. Wie op de website huurschatter.be de eigenschappen en de ligging van de gewenste woning invult, krijgt een prijsvork die bepaalt binnen welke bedragen de maandelijkse huur zou moeten liggen. De gegevens in de databank zijn gebaseerd op een analyse van de huurmarkt door de KU Leuven.

Minister Homans wil de huurschatter behouden maar gaf de opdracht het instrument te evalueren. De evaluatie is afgerond in juli en de conclusies worden in het najaar verwacht. Er wordt bekeken op welke manier het achterliggend mechanisme verfijnd kan worden, zodat ook parameters als kwaliteit en comfort in de berekening worden opgenomen. Ook wordt geanalyseerd op welke manier de databank kan bijdragen tot het beleid. Na de evaluatie volgt een bijsturing van de huurschatter.

An Christiaens: “Voor wie een correcte huurprijs wil berekenen moet de huurschatter een handige tool zijn. Dat is nu niet het geval. De extreme daling van het aantal opzoekingen bewijst dat. Nochtans is de huurschatter een waardevol instrument voor zowel huurders al verhuurders. De vraag is dus hoe we de tool beter toegankelijk en efficiënt maken. De evaluatie moet leiden tot een grondige verbetering, waarbij de huurschatter heel wat gebruiksvriendelijker wordt en waarbij de databank ook echt gebruikt kan worden voor een gericht beleid.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon