BOB gered? Toch voor eventjes.


Op 5 juni werd de aftrap gegeven voor de BOB-campagne die zal lopen tot 31 augustus. Of de succesvolle campagne ook in 2016 in het straatbeeld verschijnt is niet duidelijk. In antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid An Christiaens aan minister Ben Weyts blijkt dat de agenda voor 2016 nog steeds geen concrete vorm heeft.

In maart 2015 trok het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) aan de alarmbel. Als gevolg van de nieuwe bevoegdheid van de gewesten over sensibiliseringscampagnes kwam het voortbestaan van de BOB-campagne in gevaar. In het verleden werkte de federale overheid steevast samen met het BIVV voor sensibiliseringsacties over alcohol in het verkeer, maar het was niet zeker of Vlaanderen dat in de toekomst ook zou doen. De Vlaamse overheid schreef in december 2014 een nieuwe aanbesteding uit voor sensibiliseringsacties over verkeersveiligheid, waaronder dus de BOB-campagne. Die was in het voorjaar nog niet afgerond waardoor het behoud van BOB op de helling kwam te staan. Net voor de start van de zomercampagne op 5 juni maakte Vlaanderen bekend dat het BOB-concept voorlopig toch zou blijven. Het bereikte hierover een akkoord met het BIVV en partners Assuralia en de Belgische brouwers, die eigenaar zijn van het BOB-concept. Het BIVV zou de uitwerking van de campagne voor haar rekening nemen en Vlaanderen zou enkel de kosten zoals het drukken van de affiches hoeven te betalen.

“Maar die afspraak met het BIVV geldt enkel voor juni en december 2015. De aanbesteding voor toekomstige acties is nog steeds niet afgerond en het is niet duidelijk wanneer de toewijzing zal gebeuren. Die onzekerheid brengt de toekomst van de actie in het gedrang,” licht An Christiaens toe.

Uit de vraag van Christiaens blijkt dat Vlaanderen ook in 2016 heel wat sensibiliseringscampagnes plant over risicogedrag in het verkeer. In de voorlopige planning focust Vlaanderen op vermoeidheid (februari), snelheid (april), gordeldracht (augustus), afleiding in het verkeer (oktober) en alcohol (juni en augustus). Die planning is nog steeds niet definitief maar daar zou dringend verandering in moeten komen.

An Christiaens: “BOB is gered maar het kan niet dat we hem in 2016 opnieuw een reddingsboei moeten toewerpen. Het is jammer dat de planning van toekomstige campagnes vertraging oploopt. Ook voor politiekorpsen, die de alcoholcontroles moeten plannen, is snel duidelijkheid nodig. Natuurlijk moeten procedures correct worden toegepast, maar daar mag verkeersveiligheid geen slachtoffer van worden.“

Ook het verkeersinformatieprogramma ‘Kijk Uit’ op de VRT wacht spannende tijden. Het contract voor de realisatie van het programma loopt af in juli 2015. Weyts geeft aan het programma zeker verder te willen zetten tot eind 2016, maar ook die aanbesteding is nog niet afgerond. Een timing kon de minister niet meegeven.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon