Tongeren krijgt jongerencentrum en uitbreiding kinderopvang


De voormalige tennishal van Plinius wordt verbouwd en krijgt een aangepaste bestemming. De nv Plinius krijgt de opdracht om de Mulkenhal te verbouwen voor de huisvesting van buitenschoolse kinderopvang, speelpleinwerking en jongerencentrum met repetitieruimte. Het dossier wordt op 29 juni 2015 voorgelegd aan de gemeenteraad.

De Mulkenhal werd in 2006 door NV Plinius aangekocht en maakte destijds deel uit van het recreatieve programma van het eerste Pliniusproject . NV Plinius exploiteert nog steeds de hal en heeft meerdere mogelijkheden voor een nieuwe invulling onderzocht. Onlangs heeft de stad Tongeren NV Plinius gevraagd te onderzoeken of naast speelpleinwerking ook de Buitenschoolse Kinderopvang en een Jongerencentrum in de hal kunnen worden gehuisvest. De landelijke omgeving, de parkeermogelijkheden en vooral de recreatiemogelijkheden in het Pliniuspark zijn zeer immers erg aantrekkelijk voor deze diensten.

NV Plinius heeft de bouwtechnische haalbaarheid en de haalbaarheid in het kader van volledige BTW aftrek onderzocht. De studie toont aan dat de aanpassingswerken kunnen worden gerealiseerd voor een geraamd budget van 885.000 euro (exclusief BTW en kosten ontwerper). Met de BTW-administratie werd een akkoord afgesloten, dat inhoudt dat NV Plinius de hal verbouwt en deze voor 15 jaar ter beschikking stelt aan de stad via een onroerende lease. Hoewel de Mulkenhal nu al in recreatiegebied ligt, is in het PRUP Afbakening Kleinstedelijk Gebied Tongeren de nieuwe bestemming nauwkeurig omschreven.

Tijdens elke schoolvakantie organiseert de stad Tongeren speelpleinwerking voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Speelpleinwerking wordt al sinds 2008 georganiseerd in de Mulkenhal. In de zomervakantie nemen wekelijks een 200-tal kinderen deel aan deze activiteiten. De meeste activiteiten gaan door in openlucht maar bij slecht weer is er voor elke leeftijdsgroep een afgebakend domein in de hal, waar kinderen onder begeleiding van ervaren monitoren spelletjes spelen.

An Christians, schepen van Jeugd: “Na de verbouwingswerken krijgt elke leeftijdsgroep een eigen lokaal. Deze lokalen zullen helemaal afgestemd zijn op de leefwereld van de kinderen en voldoen aan alle eisen van veiligheid”

De buitenschoolse kinderopvang ‘Kinderparadijs’ is vandaag gehuisvest op Gasthuisbosdreef. Op deze locatie worden er op piekmomenten 84 kinderen opgevangen. Sinds 2013 is het aantal ingeschreven kinderen flink gestegen. Een verhuis dringt zich op.

“Ook het Kinderparadijs krijgt een nieuw onderkomen in de Mulkenhal. De nieuwe opvang zal veel ruimer en comfortabeler zijn. Bovendien krijgt het Kinderparadijs een aparte toegang en parking. Ouders krijgen zo alle tijd en ruimte om hun kind af te zetten en op te halen. Er komt een buitenspeelruimte en de inrichting van de lokalen laat meer aparte activiteiten toe volgens leeftijdsgroep. Zo zal er ook een aparte ruimte komen om huiswerk te maken.”

“Door de kinderopvang ‘Kinderparadijs en de speelpleinwerking op één locatie onder te brengen versterken we de samenwerking tussen beide stedelijke diensten, zeker tijdens de vakantieperiodes. De polyvalente zaal zal dienen als binnenspeelruimte voor zowel het Kinderparadijs als voor de speelpleinwerking. Met de oprichting van een jongerencentrum willen we een plek creëren waar jongeren kunnen samenkomen. We willen de Tongerse jeugd de kans geven om in het centrum allerlei activiteiten te organiseren die passen in de eigen leefwereld. De jongeren kunnen zich vrijwillig inzetten om enkele avonden per week het centrum zelf open te houden. Ook externen zullen de ruimte kunnen huren voor kleine optredens en feesten.”, beweert An Christiaens.

In de hal komen er verder nieuwe sanitaire ruimtes, een keuken, een was- en drooginrichting, vergaderzalen en een onthaalbalie.

“Lokale bands zijn al geruime tijd vragende partij om in Tongeren een repetitieruimte ter beschikking te stellen. Nu wijken ze veelal uit naar Riemst, Hasselt of Sint-Truiden. Bij de herinrichting van de hal kan aan deze vraag tegemoet gekomen worden. Via een reservatiesysteem kunnen de bands hun repetitiemomenten vastleggen”, besluit An Christiaens.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon