Enquête als barometer voor versterking private huurmarkt


Niet elke Vlaming is geboren met een baksteen in de maag. Ongeveer 30% van de Vlamingen is geen eigenaar van zijn of haar woning. Zij begeven zich op een steeds kleiner wordende huurmarkt. Er is een gebrek aan kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen, verhuurders zijn op zoek naar betrouwbare huurders. Huurder én verhuurders hebben recht op een goed Vlaams beleid.

Huurders nemen ongeveer een derde van de Vlaamse woningmarkt in. Heel wat mensen kiezen bewust voor de huurmarkt, om persoonlijke of professionele redenen. We worden allemaal wat minder honkvast, en dat kan zich ook vertalen naar onze woningkeuze. Nieuw samengestelde gezinnen gaan op zoek naar een huurwoning die past bij hun nieuwe noden. Het toenemende aantal singles is vaak aangewezen op huren omdat kopen als alleenstaande moeilijk is. Jonge koppels gaan eerst samen huren vooraleer de volgende stap te wagen, en professionals verhuizen vaker omdat hun job dat vraagt. Het merendeel daarvan gaat op zoek naar een woning op de private huurmarkt.

95% van die private huurmarkt is in handen van particulieren, waarvan 60% “kleine” eigenaars die slechts één woning verhuren. Hoewel het verhuren van een woning een ideale spaarrekening zou kunnen zijn – zeker nu de rente bedroevend laag is – blijft het aandeel kleine eigenaars dalen. Reden: een gebrek aan garanties. Verhuurders willen zeker zijn dat ze hun huurgeld maandelijks krijgen, én ze willen huurders die zorg dragen voor hun eigendom. Als we het stijgende aantal huurders een kwalitatieve en betaalbare woning willen aanbieden moeten we eigenaars die bereid zijn om te investeren in een huurwoning ondersteunen. Ook zij zijn immers een onmisbare partner bij het uitwerken van een trefzeker beleid gericht op de versterking van een kwalitatieve huurmarkt.

Als CD&V-parlementslid en vast lid van de Commissie Wonen wil An Christiaens peilen naar de ervaringen van verhuurders op de private markt en op welke manier het beleid hen daarbij kan ondersteunen. Dit wil ze doen door onder meer een enquête bij het ledenbestand van De Verenigde Eigenaars. Zij zijn belangrijke partners die verhuurdersbelangen ter harte nemen en constructief meedenken over de versterking van de private huurmarkt. Met de resultaten van de enquête wil An Christiaens aan de slag om beleidsaanbevelingen te doen voor een private huurmarkt waar huurders en verhuurders beter van worden.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon