Evermarusspel Rutten kan als eerste mysteriespel immaterieel cultureel erfgoed worden


In Rutten werd op 1 mei al meer dan 1000 jaar de marteldood van de heilige Evermarus herdacht met het eeuwenoude Evermarusspel en jaarlijks lokt het spektakel duizenden bezoekers. De organisatoren willen de traditie laten erkennen als Immaterieel Cultureel Erfgoed. Vlaams Volksvertegenwoordiger, en tevens schepen in Tongeren, An Christiaens vroeg minister van Cultuur Sven Gatz naar de erkenning van het mysteriespel.

De erfgoedwaarde van een traditie wordt bepaald door de manier waarop een gemeenschap het erfgoed borgt. Borgen is synoniem voor het verzekeren van de leefbaarheid van immaterieel erfgoed. Je zorgt er met een groep mensen voor dat het een actief onderdeel van het leven van vandaag blijft en dat je het doorgeeft aan toekomstige generaties. Je kan bijvoorbeeld inzetten op het documenteren en inventariseren van je erfgoed, op het onderzoeken of net actief doorgeven aan anderen, op het communiceren of sensibiliseren. Een erkenning als Immaterieel Cultureel Erfgoed betekent een erkenning van de kwaliteit van de borgingsacties.

Als het Evermarusspel erkend wordt als immaterieel erfgoed zou het het vierde Limburgse element in de Vlaamse inventaris worden. Naast de Kroningsfeesten in Tongeren, de Virga Jessefeesten in Hasselt en het Oud Limburgs Schuttersfeest verdient het Evermarusspel zeker een plaats. Momenteel zijn er 41 elementen opgenomen in de Vlaamse inventaris voor Immaterieel Cultureel Erfgoed, maar het Evermarusspel zou het eerste en enige mysteriespel zijn, antwoordde minister Sven Gatz op de vraag van volksvertegenwoordiger An Christiaens.

“Voor de erkenning vraagt de minister een engagement van de betrokken erfgoedgemeenschap om het erfgoed levend te houden en het Evermarusspel voldoet zonder twijfel aan die voorwaarde. Dankzij de inzet van de organisatoren is de eeuwenoude traditie elk jaar weer springlevend,” licht An Christiaens toe.

De erkenning van het Evermarusspel als immaterieel erfgoed zou het evenement nog meer zichtbaarheid geven en de promotie ervan stimuleren. Ook Stad Tongeren vindt de erkenning een sterke meerwaarde. Bevoegd Schepen van Cultuur Guy Schiepers had hierover al overleg met de organisatoren en bekijkt samen met hen hoe Stad Tongeren de aanvraag kan ondersteunen: “Het streefdoel is een aanvraag tot erkenning in te dienen voor 15 november, de eerstvolgende indieningsdatum. Stad Tongeren zou heel fier zijn de erkenning voor het Evermarusspel te bereiken, dit is ontegensprekelijk weer een meerwaarde voor Tongeren”.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon