Gezocht: (ver)huurder M/V


Gezocht: (ver)huurders m/v

Niet elke Vlaming is geboren met een baksteen in de maag. Ongeveer 30% van de Vlamingen is geen eigenaar van zijn of haar woning. Zij begeven zich op de onzekere huurmarkt. Er is een gebrek aan kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen, verhuurders zijn op zoek naar betrouwbare huurders. Huurder én verhuurders hebben recht op een goed/beter Vlaams beleid.

Huurders nemen ongeveer een derde van de Vlaamse woningmarkt in. En toch wordt de huurmarkt beschouwd als een ‘restmarkt’. Huren heeft een negatieve bijklank; ‘weggegooid geld’. Dat is niet alleen jammer voor de huurders, het is vooral niet correct. Heel wat mensen kiezen bewust voor de huurmarkt, om persoonlijke of professionele redenen. We worden allemaal wat minder honkvast, en dat kan zich ook vertalen naar onze woningkeuze. Nieuw samengestelde gezinnen gaan op zoek naar een huurwoning die past bij hun nieuwe noden. Het toenemende aantal singles is vaak aangewezen op huren omdat kopen als alleenstaande moeilijk is. Jonge koppels gaan eerst samen huren vooraleer de volgende stap te wagen, en professionals verhuizen vaker omdat hun job dat vraagt.

We laten de sociale huisvesting hier achterwege. 24% van alle kandidaat-huurders komen inderdaad in aanmerking om via een sociale huisvestingsmaatschappij een geschikte woning te vinden. Dat betekent ook dat het merendeel, namelijk 76% van de kandidaat-huurders zich begeeft op de private huurmarkt. En daar knelt het schoentje.

Vraag en aanbod op de private huurmarkt zijn niet op elkaar afgestemd. En dat lijkt nog zacht uitgedrukt. 95% van de private huurmarkt is in handen van particulieren, waarvan 60% “kleine” eigenaars die slechts één woning verhuren. We hebben het over deze 60%. Hoewel het verhuren van een woning een ideale spaarrekening zou kunnen zijn – zeker nu de rente bedroevend laag is – blijft het aandeel kleine eigenaars dalen. Reden: gebrek aan garanties. Verhuurders willen zeker zijn dat ze hun huurgeld maandelijks krijgen, én ze willen huurders die zorg dragen voor hun eigendom. Het vonnis van de rechtbank in Namen geeft de ‘wanhoop van de verhuurders’ weer. Het is misschien niet ok om een minimuminkomen voorop te stellen van 2.000€ en tegen discriminatie op de huurmarkt moet zwaar opgetreden worden. Maar het signaal is duidelijk: het kan zo niet verder.

De zesde staatshervorming biedt Vlaanderen de kans om eigen huurrecht uit te werken. Geen one shots die enkele de ene partij vooruit helpen, maar we een duidelijk beleid waarin maatregelen op elkaar worden afgestemd zodat kleine eigenaars en huurders er wel bij varen.

Stap 1: meer woningen op de huurmarkt.

De grootste groep verhuurders zijn de kleine eigenaars, die naast hun eigen woning bijvoorbeeld nog 1 woning op appartement verhuren. Soms verkregen ze dat via een erfenis, of soms kopen ze een appartement als investering, een soort pensioensparen. En maar goed, want tegen 2030 hebben we 30 000 wooneenheden nodig, zegt Steunpunt Wonen. Kleine eigenaars afschilderen als grootverdieners is onjuist en heeft een averechts effect. Waarom niet kleine eigenaars net aanmoedigen?

Stap 2: kwaliteitsvolle woningen

De woningen die op de huurmarkt komen moeten kwaliteitsvol zijn. Ook daar zijn we soms schrijnende gevallen. Een basisprobleem is volgens mij een gebrek aan vertrouwen. De huurmarkt heeft algemeen genomen geen positieve bijklank en in de krant lezen we alleen wanneer het misgaat. Er zijn nochtans ook duizenden kleine eigenaars die met veel plezier en in goede verstandhouding hun woning of appartement verhuren aan de meest diverse huurders. We moeten huurders en verhuurders beter met elkaar verbinden. Asociale maatregelen zullen niet helpen. Maar anderzijds is er nood aan meer dan alleen de huurovereenkomst. Het wantrouwen dat vandaag zo sterk voelbaar is moeten we vertalen naar goede, eerlijke en sociale maatregelen.

Naast vertrouwen moeten verhuurders natuurlijk blijven investeren in hun eigendom. Kwaliteitsvolle, maar ook energievriendelijke woningen tegen een betaalbare prijs, daar hebben we nood aan. Dat doen we niet door eigenaars te bestraffen voor het bescheiden patrimonium dat zij hebben opgebouwd. Dat doen we wel door renoveren actief aan te moedigen. In een vraag om uitleg stelde ik minister Homans al voor om de renovatiepremie ook voor particuliere eigenaars beschikbaar te stellen.

Maar huurder en verhuurders moeten allebei kunnen rekenen op degelijk Vlaams beleid. Vanuit het Vlaams Parlement wil ik meebouwen aan dat noodzakelijk evenwicht van rechten en plichten van zowel verhuurder als huurder. De daling van het aanbod op de huurmarkt is een onrustwekkende trend, net op het moment dat de huurmarkt net versterkt moet worden. Ik zie die oplossing in méér kleine eigenaars. Maar dan moeten we durven investeren: investeren in goede maatregelen. Geen solo acties die het probleem verschuiven maar een geïntegreerd en gedragen beleid.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon