Veilig fietsen in Tongeren door fietstunnel Bilzersteenweg


Er komt een fietstunnel onder de Bilzersteenweg. Deze wordt gelijktijdig met de herinrichting van de Nieuwe Steenweg aangelegd.

De Nieuwe Steenweg krijgt dagelijks veel verkeer te verwerken. Voor zwakke weggebruikers is er weinig ruimte. Bij de herinrichting van de Nieuwe Steenweg worden er vrij liggende fietspaden aangelegd. Op dat ogenblik wordt er ook een fietstunnel onder de Bilzersteenweg gerealiseerd ter hoogte van de Groenstraat, richting Nieuw-Tongeren. Voor dit dossier werkt de stad Tongeren samen met het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Gemeenschap en Infrax. Het tijdstip van aanleg is afhankelijk van de voortgang van het dossier ‘Herinrichting Nieuwe Steenweg. Na de realisatie van beide projecten zal de omgeving van de Nieuwe Steenweg en Bilzersteenweg een betere verkeersdoorstroming en meer verkeersveiligheid voor alle gebruikers bieden.

An Christiaens, schepen van Openbare Werken licht de voordelen van de fietstunnel toe:

“Een fietstunnel biedt veel voordelen. Fietsers kunnen op de meest veilige manier de Bilzersteenweg dwarsen. Zowel het functionele fietsverkeer (tussen Driekruisenweg en Nieuw-Tongeren of de binnenstad) als de recreatieve fietser (tussen knooppunten 107-129) zijn gebaat bij deze aanpassing. Fietsers moeten zich immers niet meer op de drukke Bilzersteenweg wagen. Anderzijds zullen de auto’s bovengronds vlotter kunnen passeren. Er komt ook een middengeleider op de Bilzersteenweg. Deze zal fungeren als poort om het begin van de bebouwde kom te accentueren en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer te remmen. Ter hoogte van deze poort komen er bushaltes voor streeklijnen 10 en 104.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon