Renovatiepremie kan huurmarkt versterken


Eigenaars en verhuurders die hun woning op de markt brengen via sociale verhuurkantoren genieten nu al van een renovatiepremie. Een uitbreiding van die premie naar de private huurmarkt is gezien de budgettaire krapte niet mogelijk, maar de minister overweegt wel het vergemakkelijken van renovatiehuurovereenkomsten en zet in op kwaliteitsbewaking.

De private huurmarkt is dringend toe aan versterking en daartoe evalueert het Steunpunt Wonen de huurwetgeving met alle stakeholders en onderzoekt daarbij mogelijke instrumenten ter bevordering van de private huurmarkt. Die evaluatie wordt eind dit jaar afgerond en moet leiden tot een vernieuwd Vlaams beleid.

An Christiaens: “Als we de private huurmarkt echt willen versterken hebben we een geïntegreerde aanpak nodig. Ik pleit voor een uitbreiding van de renovatiepremie, niet als een geïsoleerde actie maar als onderdeel van een pakket aan maatregelen waar huurders en verhuurders beter van worden.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon