Tongeren investeert 5,6 miljoen in weginfrastructuur


Tongeren zal de volgende vier jaren meer dan 4 000 000 euro investeren in de aanleg, het onderhoud en het vernieuwen van stoepen, asfalt- en betonwegen. In april start het studiebureau Grontmij met een conditiemeting van alle gemeentewegen. En dat is uniek in Vlaanderen.

An Christiaens, schepen van Openbare Werken:

“Het is een bewuste keuze om te blijven investeren in openbare werken. Voor grote projecten, waar rioleringswerken aan verbonden zijn, zijn we afhankelijk van de hogere overheid. Maar voor herstellingswerken reserveren we jaarlijks een fiks bedrag.” Het studiebureau Grontmij uit Hasselt start in april met een conditiemeting van alle gemeentewegen in Tongeren. Een conditiemeting is een persoonsonafhankelijke opname en registratiemethodiek om de staat van het openbaar domein in kaart te brengen. “Via een visuele inspectie van de wegen wordt er een totaaloverzicht gemaakt van alle resultaten van de weginspectie - met inbegrip een overzicht van het onderhoud en vermelding van de omvang van de schade. We beschikken dan over een waardevol document en kunnen het beheer van onze infrastructuur doelmatig uitvoeren”, volgens An Christiaens.

Stoepen

“Voor vernieuwingswerken aan voetpaden trekt Tongeren dit jaar ongeveer 500.000 euro uit. Dat is meer dan het vorig jaar. Prioriteit gaat naar voetpaden in woonwijken en waar veiligheid verhoogd kan worden. ”, zegt An Christiaens. Voor de dienstjaren 2015, 2016, 2017 en 2018 is er een budget voorzien van 2 000 000 euro inclusief BTW voor de aanleg, het onderhoud en het vernieuwen van stoepen. Op diverse locaties zal er in totaal voor meer dan 20 km nieuwe stoepen aangelegd worden.

Asfalt- en betonwegen

Voor de vernieuwing van asfaltverharding en betonverharding wordt er jaarlijks een budget van ongeveer 500.000 euro uitgetrokken. Voor de dienstjaren 2015, 2016, 2017 en 2018 betekent dit een investering van 2 000 000 euro.

Meldpunt

Bij het meldpunt van de stad Tongeren kunnen inwoners alle defecten, klachten en bemerkingen van technische aard melden. Gemiddeld worden er dagelijks 25 meldingen genoteerd. Het gaat veelal omsluikstorten, kleine defecten aan wegen of voetpaden of het bijsnoeien van hinderende takken.

“Voor het onderhoud van deze kleine knelpunten wordt jaarlijks nog eens 400.000 euro gereserveerd, oftewel 1,6 miljoen euro voor de dienstjaren 2015, 2016, 2017 en 2018”, besluit An Christiaens.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon