Tweede fase herinrichting op- en afrittencomplex aan de E313 met N79 te Tongeren-Riemst


Op 5 augustus 2014 startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van de zone rond het op- en afrittencomplex in Tongeren-Riemst. Zoals ik kon inkijken in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement, worden ook de volgende fases opgenomen in het investeringsprogramma. Minister Ben Weyts zal de werken uitvoeren zoals gepland.

Het totale project voorziet in de gefaseerde aanleg van twee rotondes aan elke kant van de snelweg. De eerste fase, de realisatie van de rotonde aan Tongerse kant, is op minder dan 5 maanden tijd afgerond. Het is nu tijd voor de tweede fase en de aanleg van de rotonde aan de zijde van Riemst. De nodige onteigeningen zijn hiervoor gebeurd en het aanbestedingsformulier wordt op dit moment opgemaakt.

Na afronding van de twee rotondes loopt het project verder. In een derde fase worden de op- en afritten van de E313 aangepast, inclusief de bouw van de fietstunnel onder de nieuwe afrit van het verkeer komende uit Hasselt. In een vierde fase zal de aanleg van de carpool- en vrachtwagenparking worden uitgevoerd. De Stad Tongeren heeft de opdracht gegeven voor de toevoeging van een vijfde en laatste fase: de realisatie van de ontsluitingsweg voor het industrieterrein Tongeren Oost. Het zwaar verkeer zal rechtstreeks naar het industrieterrein ontsloten worden .Op lange termijn wordt ook de brug over de E313 vernieuwd.

Niet alleen voor het verkeer van en naar de autosnelweg wordt een verkeersveilige situatie gerealiseerd, ook de fietser krijgt alle aandacht. Die zal in de toekomst op een veilige manier langs het op- en afrittencomplex geloodst worden. Een beveiligde oversteek van de N79, een beveiligd dubbelrichtingfietspad en een fietstunnel die de kruising met het verkeer uit Hasselt vermijdt zorgen ervoor dat het verkeer veilig verloopt.

Het verdere verloop, de financiering en de uitvoering van het project worden in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeenten tot een goed einde gebracht. Vanuit het Vlaams Parlement volg ik het dossier van nabij verder op. Meer informatie kan je vinden op www.wegenenverkeer.be.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon