Vlaanderen zet in op arbeidsmobiliteit over de grens


Volgens de recentste tellingen telt Vlaanderen 229.697 werklozen, maar tegelijk hebben Belgische bedrijven meer moeilijkheden om vacatures in te vullen dan andere Europese landen. “Op die ogenschijnlijke tegenstelling kan arbeidsmobiliteit in de grensregio’s een antwoord bieden,” stelt Vlaams parlementslid An Christiaens. In Nederlands-Limburg wil provinciebestuurder Twan Beurskens een proefproject starten dat werkzoekenden verplicht over de grens te solliciteren. An Christiaens vroeg in de plenaire vergadering aan de Vlaamse minister van werk hoe hij staat tegenover dit idee.

De minister schuift een verplichting van grensoverschrijdend solliciteren niet naar voren, maar hij bevestigt wel dat het faciliteren van arbeidsmobiliteit een belangrijk aandachtspunt is. Het zwaartepunt ligt op federaal niveau, maar Vlaanderen kan en wil hierin zeker een rol spelen. VDAB zet actief in op het invullen van openstaande vacatures in de grensstreek door persoonlijke begeleiding, jobbeurzen en samenwerking tussen binnen- en buitenlandse arbeidsinstanties. Wat ontbreekt is een efficiënt systeem dat binnenlandse en buitenlandse jobs met elkaar matcht. Om antwoord te bieden op de arbeidsproblematiek ontwikkelden VDAB en SERV het systeem Competent, een databank waarbij werkgevers die een basisbeschrijving van gezochte beroepscompetenties invoeren automatisch gematcht worden aan werkzoekenden die over deze competenties beschikken. Een uitrol van een systeem waarbij de competenties en vereisten worden vertaald in het Duits, Frans en Engels zal grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit aanzienlijk vergemakkelijken. Het systeem is in ontwikkeling en er bestaat Europese interesse voor het project. Met enkele landen worden reeds concrete stappen ondernomen, maar nog niet met Nederland. Muyters hoopt snel een samenwerking op poten te kunnen zetten. Naast een matching van beschikbare jobs is ook het informeren van werkzoekenden van groot belang. An Christiaens roept op om, naast de bestaande initiatieven van samenwerking, ook werkzoekenden warm te maken voor de idee: “Werknemers hebben nog steeds koudwatervrees om de grens over te steken. Om die te overwinnen wil ik een lans breken voor een informatiecampagne.”

Ook binnen andere beleidsdomeinen moet er aandacht besteed worden aan arbeidsmobiliteit. Dat geldt voor het domein onderwijs, waar bedrijven en onderwijsinstellingen steeds meer samenwerken, maar ook voor mobiliteit. Zo is de ontsluiting van grensgebieden en de uitbouw van een openbaar vervoersnetwerk onontbeerlijk. Voor Limburg benadrukt An Christiaens het belang van het Spartacusplan: “Als we willen dat werknemers zich verplaatsen, moeten we hiervoor de mogelijkheden voorzien. Een goed uitgebouwd openbaar vervoersnetwerk, inclusief een sneltram die Belgisch en Nederlands Limburg verbindt, is hierbij van cruciaal belang.” Op donderdag 22 januari debatteert de commissie Mobiliteit en Openbare Werken over de Vlaamse vertrammingsprojecten, waaronder Spartacus.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon