Eigenaarschap zorgwoning


Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Volgens de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening is er sprake van een zorgwoning "wanneer de eigendom of ten minste de blote eigendom van hoofd- en ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen". De titularis wordt vaak geïnterpreteerd als "de zorgverstrekkende" of "zorgbehoevende" maar het kan ook om een huurwoning gaan waarbij de titularis een derde is. Ook dan is zorgwonen mogelijk.

De vraag aan minister Joke Schauvliege en haar antwoord vindt u via deze link terug.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon