Duidelijkheid gevraagd: wat met de perserij van Ford Genk?


Op 18 december 2014 rolt de laatste auto van de band bij Ford Genk. Door de sluiting gaan meer dan 6000 rechtstreekse en 4000 onrechtstreekse jobs verloren. Veel onduidelijkheid en één cruciale vraag: wat zijn de plannen voor de toekomst?

Voor de perserij stelde een overnemer zich kandidaat. Het bedrijf Punch Metals deed een overnamebod op met tewerkstelling voor 200 werknemers maar het ingediende businessplan werd door de Vlaamse regering te licht bevonden. Op vrijdag 28 november lazen we in de media dan ook dat de Vlaamse Regering het bod op de perserij afwees. Het voorbije weekend liet Guido Dumarey van Punch Metals weten dat hij definitief afhaakte voor de overname. Op maandag vernamen we dat het businessplan dan toch zal worden aangepast en volgens TVL zouden er op woensdag 4 december nieuwe gesprekken zijn met de bevoegde kabinetten in de Vlaamse Regering. Een aanleiding om Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport om duidelijkheid te vragen.

An Christiaens: "De tijd dringt en daarom wil ik bij minister Muyters aandringen om snel meer duidelijkheid te scheppen. Binnen enkele weken gaat de deur voor duizenden werknemers definitief dicht. Een zware klap voor Limburg die extra hard zal aankomen als blijkt dat ook voor de perserij geen oplossing wordt gevonden. Ik stelde voor minister Muyters te ondervragen in de plenaire vergadering, maar het debat zal op donderdag 4 december besproken worden in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid. Hoe dan ook, ik volg het dossier op de voet en hoop snel goed nieuws te vernemen."

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon