Nieuwe maatregelen tegen modderoverlast


De voorbije jaren zijn er in Tongeren samen met de landbouwers heel wat erosiebestrijdingsmaatregelen uitgevoerd dankzij het Erosiebesluit van de Vlaamse regering en de beheersovereenkomsten van de VLM. De Vlaamse Overheid berekent elk jaar de zgn. ‘erosiebeleidsindicator’. Deze indicator brengt de meest nuttige erosiebestrijdingsmaatregelen in kaart. Hierin blijkt dat Tongeren zeer hoog scoort.

An Christiaens, schepen van Openbare Werken

“In 2013 stond de Vlaamse erosiebeleidsindicator op 13%. Dit geeft aan dat in Vlaanderen 13% van de meest nuttige erosiebestrijdingsmaatregelen zijn gerealiseerd. De stad Tongeren zit bij de beste leerlingen van de klas. Als de berekening van de erosiebeleidsindicator wordt doorgetrokken tot op gemeentelijk niveau, scoort Tongeren 35%. De stad Tongeren kreeg sinds de goedkeuring van het erosiebestrijdingsplan in 2010 zelfs al 690.742 euro subsidie van de Vlaamse Overheid en 21.082 euro van de provincie Limburg voor erosiebestrijdingswerken.”

Bufferbekken in Koninksem

“Maar ondanks de vele ingrepen, zijn er nog gebieden waar bijkomende maatregelen dringend nodig zijn. Bovendien blijkt dat er steeds minder zware regenbuien nodig zijn om overlast te veroorzaken. Tongeren blijft daarom investeren in erosiebestrijdingsmaatregelen. De voorbije weken werd in Koninksem een bufferbekken aangelegd langs de Romeinse Kassei. Het water en de modder die vanuit Widooie via akkers en wegen naar de woningen stroomt, zal in het bufferbekken opgevangen worden zodat de modder kan bezinken”, zegt An Christiaens.

Strobalendam als tijdelijke maatregel

In de Diepenstraat in Sluizen werd in mei een strobalendam gebouwd als tijdelijke maatregel. De grote hoeveelheid modder die achter de strobalendam opgevangen werd, toont de goede werking en de noodzaak van erosiebestrijdingswerken aan.

Waterbufferdrempels en roosters in Sluizen

“Dit jaar wordt de tijdelijke strobalendam vervangen door 2 waterbufferende drempels zodat de Diepenstraat terug toegankelijk is voor landbouwverkeer. Bovendien werden in Sluizerbroek bijkomende roosters in de weg gelegd en werd het voetpad verhoogd om te verhinderen dat het modderwater de woning binnenstroomt. Daarnaast moet er ook op de akkers gezocht worden naar bijkomende maatregelen om te verhinderen dat de modder afstroomt.”

De Vlaamse Overheid wil het erosiebeleid in de nabije toekomst doeltreffender en efficiënter maken. Tussen 2014 en 2018 worden ook de maatregelen die de landbouwers verplicht moeten nemen om de bodem te beschermen tegen erosie in meerdere fases aangescherpt en uitgebreid. Naargelang de teelt zijn er bijkomende verplichtingen op de ‘paarse’ percelen (zeer hoog erosiegevoelig) en voor een aantal erosiegevoelige teelten zijn er voor het eerst ook verplichtingen op de ‘rode’ percelen (hoog erosiegevoelig). Op deze percelen moeten landbouwers hun teelttechniek aanpassen om te voorkomen dat vruchtbare grond wegspoelt en voor overlast zorgt.

“Erosiebestrijding is een verhaal van ‘en-en’. De combinatie van grasstroken via beheerovereenkomsten (VLM), bufferconstructies via het Erosiebesluit en de bijkomende verplichtingen geven de beste kans op succes. Het stadsbestuur van Tongeren zal zich daarom ook de volgende jaren blijven inzetten om samen met landbouwers en andere overheden woningen, waterlopen en rioleringen te beschermen tegen modderoverlast”, besluit An Christiaens.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon