ZO en NO Omleidingsweg op schema


Vlaams Parlementslid en Schepen van Openbare Werken An Christiaens volgt het dossier op de voet.

Om de ontsluiting van en de mobiliteitsproblemen in Tongeren aan te pakken is de aanleg van de zuidoostelijke (ZO) en noordoostelijke (NO) omleidingsweg essentieel. Dit dossier heeft een lange historiek. Voormalig Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit, Hilde Crevits, plaatste het terug bovenaan de agenda. Met positief gevolg: de budgetten voor de ZO-omleidingsweg zijn opgenomen in het investeringsprogramma en het studiewerk voor de realisatie van de NO werd recent opgestart. Dit vernam Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens via een schriftelijke vraag aan de Vlaamse minister van Openbare Werken. Het is nu aan de nieuwe minister om dit project verder klaar te stomen zodat snel met de uitvoering op het terrein kan gestart worden.

Voor de zuidoostelijke omleidingsweg werd de uitvoeringsstudie op 21 augustus 2014 gestart, net als de project-MER.

Voor de realisatie van de ZO-omleidingsweg zijn de budgetten alvast voorzien in het nog door Minister Crevits goedgekeurde driejarenprogramma 2014-2016.

Omdat ook het SALK erkent dat de aanleg van de NO-omleidingsweg (aansluiting Maastrichtersteenweg naar Bilzersteenweg) noodzakelijk is voor de oplossing van de Tongerse mobiliteitsproblemen, geraakte ook dat dossier in een stroomversnelling.

Het SALK legde het budget voor de studies over de NO-omleidingsweg vast in het investeringsprogramma 2014. De studie voor de opmaak van het voorontwerp NO-omleidingsweg werd samen met de studie voor de project-MER NO op 5 augustus 2014 aanbesteed. De uitvoeringstermijnen bedragen respectievelijk maximaal 14 en 10 kalendermaanden.

Daarmee werd de voortgang van het dossier zoals beloofd door minister Crevits effectief gehaald.

Vlaams Parlementslid An Christiaens volgt het dossier verder op de voet: “Ik ben blij met de gemaakte vorderingen in dit dossier. Het is nu aan de nieuwe minister van mobiliteit om de nodige budgetten blijvend te voorzien en het dossier naar uitvoering te brengen. Zowel voor de economie (door de ontsluiting van industrieterrein Overhaem), voor de leefbaarheid van de binnenstad en verschillende dorpen zoals Henis, als voor het algemene mobiliteitsprobleem in Tongeren is een snelle realisatie van de ZO- én de NO-omleidingsweg absolute prioriteit.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon