Jeugdraad start werkjaar 2014-2015


September betekent niet alleen de start van het nieuwe schooljaar maar is traditiegetrouw ook het begin van een nieuw werkjaar van de jeugdverenigingen. Ieder weekend is er wel een verenigingen die een startersdag voor zowel oude als nieuwe leden organiseert.

An Christiaens, schepen van Jeugd :

“Na een zomerperiode vol jeugdkampen breekt nu de tijd weer aan waarop ieder weekend 10-tallen jongeren zich vrijwillig inzetten om onze jeugd een tof weekend te bezorgen. Ook de Jeugdraad begint aan haar nieuwe werkjaar. Als officieel adviesorgaan voor het lokale jeugdbeleid zijn alle jeugdverenigingen hierin vertegenwoordigd. Ook jongeren die 16 en ouder zijn en niet tot een vereniging of club behoren kunnen lid worden van de jeugdraad en hun zeg doen.

Op vrijdag 17/09 kwam de Algemene Vergadering voor het eerst weer samen en ook hier hangen enkele tradities aan vast. De verschillende subsidiekanalen waarvan de verenigingen gebruik kunnen maken werden overlopen. Daarnaast werd er ook beslist over wat er zal gebeuren op de komende dag van de Jeugdbeweging (17 oktober a.s.).

Na 2 jaar was het tijd om een nieuwe voorzit(s)ter te kiezen. Het voorzittersduo Joris Beuken en Pieter Van De Winkel kwamen niet meer op om hun mandaat te verlengen. Als enige kandidate werd Indra Swerts unaniem tot nieuwe voorzitster verkozen.

Indra is leerkracht, ze was nooit lid van een jeugdbeweging maar werkt al jaren als monitor en hoofdmonitor voor de speelpleinwerking. Als nieuwe voorzitster wil ze het sterke engagement van de leden verder uitbouwen. In deze tijden van besparingen staat ook het jeugdwerk voor nieuwe uitdagingen. De inbreng van een buitenstaander zal zeker een meerwaarde voor het lokale jeugdwerk betekenen. Wij wensen haar dan ook veel succes met de nieuwe uitdagingen die er de komende 2 jaar staan aan te komen.”

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon