An legt eed af in het Vlaams Parlement


Sinds vrijdag 25 juli 2014, iets na 15u, is An Vlaams volksvertegenwoordiger geworden. An heeft de eed afgelegd en daarbij zetelt An de volgende vijf jaar in het Vlaams Parlement. Ze zetelt als effectief lid in de Commissie Wonen en als plaatsvervangend lid in de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken en de Commissie Economie.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon