Herinrichting kruispunt Hasseltsesteenweg, Lerestraat en Sint-Laurensstraat


Het kruispunt van de Hasseltsesteenweg, Lerestraat en Sint-Laurensstraat in Overrepen wordt dit jaar heringericht.

An Christiaens, schepen van Openbare Werken: “De aanbestedingsprocedure hiervoor wordt eerstdaags opgestart door het Agentschap Wegen en Verkeer die bouwheer zijn in dit project. De werkzaamheden starten na het bouwverlof.”

Het kruispunt in Overrepen wordt als onveilig ervaren, zeker door de zwakke weggebruikers. Het is dan ook een belangrijk knooppunt in het fietsroutenetwerk. Om zowel de objectieve als de subjectieve verkeersonveiligheid aan te pakken zal er een beveiligde fiets- en voetgangersoversteek gerealiseerd worden.

Na de herinrichting zal de Sint-Laurensstraat afgesloten blijven voor gemotoriseerd verkeer. De aansluiting van de Lerestraat op de N20 (Hasseltsesteenweg) wordt verkleind door infrastructurele maatregelen. Hierdoor zal de Lerestraat haaks op de N20 aansluiten waardoor het verkeer beter kan doorstromen.

Dit kruispunt is een veel gebruikte op- en afstapplaats voor de bussen van De Lijn. De haltehavens aan beide zijden van de weg zullen toegankelijker worden aangelegd. Er komen ook nieuwe schuilhuisjes.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon