TAGcloud

archief

Please reload

05/01/2018

In de provincie Limburg staan meer dan 3000 woningen leeg,  een stijging van 50% ten opzichte van 2012. In Vlaanderen zijn er 23112 leegstaande panden. Gemeenten en steden mogen een heffing eisen en volgen het patrimonium nu beter op. Eigenaars moeten bovendien aangemo...

20/12/2017

Op 20 en 21 december werd de middelenbegroting voor het jaar 2018 besproken in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.  Tijdens de vergadering van woensdag 20 december vroeg An Christiaens de minister van Wonen om de problemen die bekend zijn aan te pakken. H...

16/11/2017

In de Commissie Wonen van het Vlaams Parlement is de beleidsbrief voorgesteld. De volledige beleidsbrief vind je hier terug. Ik vind het tijd om de aankondigingspolitiek om te zetten in concrete acties en zette bij de bespreking een aantal thema's in de verf waar ik ex...

02/09/2017

Vlaanderen voert na Brussel juridisch het concept medehuur in. Er komt een duidelijke procedure in het geval dat één van de huurders het contract wil opzeggen. Het invoeren van de medehuur is één van de onderdelen van het nieuwe Huurdecreet, waarmee Vlaanderen de priva...

22/07/2017

Sociale verhuurkantoren huren kwaliteitsvolle woningen op de private huurmarkt en verhuren die voor redelijke huurprijs aan personen met een bescheiden inkomen. Ze vormen de schakel tussen sociale huur en de private markt en worden steeds belangrijker. Steeds meer kand...

20/07/2017

Met het nieuw Vlaams Huurdecreet regelt de Vlaamse Regering de rechten en plichten van huurders en verhuurders op de private markt. Die zijn nu meer in evenwicht. De contractuele relatie tussen huurder en verhuurder wordt verbeterd en dat is voor een stuk te danken aan...

29/05/2017

1 miljoen woningen in Vlaanderen zijn van ontoereikende kwaliteit en voor 350.000 woningen zijn structurele ingrepen vereist. Bovendien blijkt uit het Grote Woononderzoek van 2013 dat bijna 64% van de Vlaamse woningen dateert van voor 1981. Er moet dus dringend meer ge...

13/04/2017

In 2040 woont de Vlaming dichter bij elkaar. Iedere dag verdwijnt zes hectare open ruimte, dus in plaats van bij te bouwen, moeten we meer creatieve oplossingen vinden met de bestaande gebouwen. We moeten kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit. Ook de veranderende demo...

30/03/2017

Het komt vaak voor dat woningen tijdelijk leegstaan, zoals tijdens de periode in afwachting van de verkoop, betrekking of renovatie van een pand, of de langdurige afwezigheid van de bewoners. Wie zijn tijdelijk leegstaande pand wil beschermen tegen krakers kan dit nu a...

28/03/2017

Wist u dat niet minder dan 350.000 Vlaamse woningen nood hebben aan structurele ingrepen?

Met het Renovatiepact wil Vlaanderen de renovatiegraad verhogen en de energieprestatie van de woongelegenheden optimaliseren.

CD&V heeft haar eigen specifieke kijk op het hele renov...

Please reload

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon