© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon

TAGcloud

archief

Please reload

18/12/2018

Een overlijden is niet enkel een emotionele gebeurtenis, het brengt ook administratieve problemen met zich mee. Dit werd pijnlijk duidelijk in het Belang van Limburg het voorbije weekend. Verhuurder André Coomans uit Halen kaartte in de rubriek ‘Voor u opgelost’ aan da...

24/10/2018

De private huurmarkt is een belangrijke maar kwetsbare pijler van de woonmarkt, die dringend aan modernisering en versterking toe was. Het nieuwe woninghuurdecreet bevat een pakket aan evenwichtige maatregelen dat enerzijds de verhuurder voldoende uitdaagt om te blijve...

17/02/2018

Verhuurders en huurders die een gangbare huurprijs voor een woning willen berekenen kunnen dat via de online huurschatter. Het instrument van de Vlaamse overheid bestaat al sinds 2013 maar was in onbruik geraakt. In het voorjaar van 2017 werd de tool vernieuwd en dat w...

20/12/2017

Op 20 en 21 december werd de middelenbegroting voor het jaar 2018 besproken in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.  Tijdens de vergadering van woensdag 20 december vroeg An Christiaens de minister van Wonen om de problemen die bekend zijn aan te pakken. H...

16/11/2017

In de Commissie Wonen van het Vlaams Parlement is de beleidsbrief voorgesteld. De volledige beleidsbrief vind je hier terug. Ik vind het tijd om de aankondigingspolitiek om te zetten in concrete acties en zette bij de bespreking een aantal thema's in de verf waar ik ex...

02/09/2017

Vlaanderen voert na Brussel juridisch het concept medehuur in. Er komt een duidelijke procedure in het geval dat één van de huurders het contract wil opzeggen. Het invoeren van de medehuur is één van de onderdelen van het nieuwe Huurdecreet, waarmee Vlaanderen de priva...

22/07/2017

Sociale verhuurkantoren huren kwaliteitsvolle woningen op de private huurmarkt en verhuren die voor redelijke huurprijs aan personen met een bescheiden inkomen. Ze vormen de schakel tussen sociale huur en de private markt en worden steeds belangrijker. Steeds meer kand...

20/07/2017

Met het nieuw Vlaams Huurdecreet regelt de Vlaamse Regering de rechten en plichten van huurders en verhuurders op de private markt. Die zijn nu meer in evenwicht. De contractuele relatie tussen huurder en verhuurder wordt verbeterd en dat is voor een stuk te danken aan...

29/05/2017

1 miljoen woningen in Vlaanderen zijn van ontoereikende kwaliteit en voor 350.000 woningen zijn structurele ingrepen vereist. Bovendien blijkt uit het Grote Woononderzoek van 2013 dat bijna 64% van de Vlaamse woningen dateert van voor 1981. Er moet dus dringend meer ge...

30/03/2017

Het komt vaak voor dat woningen tijdelijk leegstaan, zoals tijdens de periode in afwachting van de verkoop, betrekking of renovatie van een pand, of de langdurige afwezigheid van de bewoners. Wie zijn tijdelijk leegstaande pand wil beschermen tegen krakers kan dit nu a...

Please reload