TAGcloud

archief

Please reload

27/03/2018

In een interview met Vastgoed-TV bevestigt An Christiaens de trend om kleiner te gaan wonen:

"We streven naar meer kwaliteit op minder ruimte. Verdichten moet steeds verrijken zijn, en de rol van landelijke gemeenten en het platteland is daarbij niet uitgespeeld. Ook da...

19/03/2018

De oude hoeve aan de Grootstraat 114 te Alken wordt gerenoveerd en uitgebreid naar 11 lage-energiewoningen die samen een duurzame woongelegenheid gaan vormen. Zo krijgt cohousing vorm op Limburgse bodem en dat is de moeite waard om een kijkje te nemen.

Het 50 are grote...

17/01/2018

Wie instapt in een gemeenschappelijk woonproject krijgt soms problemen met de sociale zekerheid. Een wettelijke definitie moet in de Wooncode. Bij ruimtelijke ordening is dat niet wenselijk want dat zou projecten belemmeren. Het verslag van mijn vraag aan minister Joke...

11/01/2018

De Vlaamse Regering beslist op de ministerraad van 12 januari 2018 definitief de 28 geselecteerde proefprojecten rond cohousing en gemeenschappelijk wonen. De proefprojecten, geselecteerd uit 48 aanvragen, kunnen experimenteren in een regelluw kader voor een periode va...

16/11/2017

In de Commissie Wonen van het Vlaams Parlement is de beleidsbrief voorgesteld. De volledige beleidsbrief vind je hier terug. Ik vind het tijd om de aankondigingspolitiek om te zetten in concrete acties en zette bij de bespreking een aantal thema's in de verf waar ik ex...

13/04/2017

In 2040 woont de Vlaming dichter bij elkaar. Iedere dag verdwijnt zes hectare open ruimte, dus in plaats van bij te bouwen, moeten we meer creatieve oplossingen vinden met de bestaande gebouwen. We moeten kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit. Ook de veranderende demo...

03/02/2017

Iedereen die dat wil, kan binnenkort een proefproject rond cohousing starten en wordt daarbij voor minstens zes jaar vrijgesteld van de heersende regels. Het ontwerpdecreet werd donderdag 2 februari goedgekeurd in de commissie Wonen van het Vlaams parlement.

CD&V is tev...

16/01/2017

De klassieke verkavelingsstrategie loopt op zijn eind. Tegen 2040 mag geen nieuwe open ruimte meer worden aangesneden. Vlaanderen zal verdichten en wij zullen anders wonen. Nieuwe woonvormen zoals gemeenschappelijk wonen zijn er nu al. Ze bewijzen dat verdichten ook ve...

14/12/2016

Welke zijn de beleidsuitdagingen voor Nieuwe Woonvormen en welke stappen moeten worden gezet? Op die vraag zoeken we met CD&V naar een antwoord. Na onze studiedag Nieuwe Woonvormen op 17 oktober bogen we ons in een eerste woontafel onder begeleiding van collega Dirk D...

28/10/2016

Het aantal Vlamingen neemt de komende jaren gevoelig toe.  Tegen het jaar 2040 zijn we met meer dan 7 miljoen.  Deze bevolkingsaangroei, de toename van het aantal gezinnen en de steeds verder gaande gezinsverdunning, zullen de vraag naar betaalbare, kwaliteitsvolle, wo...

Please reload

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon