TAGcloud

archief

Please reload

29/11/2018

De fruitsector heeft het zwaar, en dat treft onze mooie Haspengouwse regio in het hart. Telers uit Limburg, Haspengouw en Wallonië hebben zich georganiseerd en trekken aan de alarmbel voor de appelen- en perenteelt. Minister Joke Schauvliege reageert positief op mijn v...

28/08/2017

De wilde hamster is in heel Europa met uitsterven bedreigd. De laatste wilde hamsters van Vlaanderen bevinden zich in de akkers van Widooie in Tongeren en ook daar zijn ze kwetsbaar. Het soortenbeschermingsplan van minister Joke Schauvliege (CD&V) moet daar verandering...

28/10/2016

De ‘Erosiebeleidsindicator’ van de Vlaamse Overheid werd  zopas bekendgemaakt. Deze indicator brengt de meest nuttige erosiebestrijdingsmaatregelen in kaart. Tongeren is bij de beste leerlingen van de klas.

Tongeren investeerde de voorbije jaren flink in erosiebestrijdi...

06/10/2016

Op 1 juni is de archeologieprocedure van het Onroerenderfgoeddecreet in werking getreden. De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning wordt verplicht om in bepaalde gevallen een bekrachtigde archeologienota toe te voegen aan de aanvraag....

11/08/2016

Wilde hamsters zijn in heel West-Europa met uitsterven bedreigd. Ook in Vlaanderen geldt code rood. Terwijl de wilde hamster enkele tientallen jaren geleden nog overal voorkwam in Limburgse en Vlaams-Brabantse akkers, worden er nu nog maar 30 exemplaren geschat. Zij be...

04/03/2016

Jaarlijks kent Vlaamse Regering via het Plattelandsfonds subsidies toe aan gemeentelijke projecten die leven en werk op het platteland stimuleren. In 2015 ontvingen 7 Limburgse gemeenten financiële steun, samen goed voor 1.185.446 euro. De subsidies zullen gebruikt wor...

12/01/2016

Wilde hamsters zijn in heel West-Europa met uitsterven bedreigd. In Vlaanderen zijn de laatste wilde hamsters te vinden in Tongeren maar ook daar ziet het er niet rooskleurig uit. Bij de laatste tellingen werden er nog maar enkele tientallen hamsterburchten gevonden....

14/10/2015

Vogelsoorten als de veldleeuwerik, de grauwe gors, de geelgors, de patrijs en de kiekendief worden niet meer vaak gesignaleerd in Vlaamse velden. Deze zogenaamde akkervogels behoren tot een populatie die steeds verder achteruitgaat in Europa. Vlaanderen is daarin geen...

30/06/2015

Bij een ruilverkaveling wordt de bestaande landbouwgrond herschikt met het oog op een efficiëntere landbouwstructuur en een aangename omgeving. In de fruitstreek verlopen ruilverkavelingsprojecten eerder moeizaam omdat de procedure niet specifiek is afgestemd op de fru...

29/04/2015

Bij ruilverkaveling worden de inrichting van het openbaar domein, het grondbezit en het grondgebruik  herschikt met het oog op een rendabele en duurzame landbouwstructuur. De wet op de ruilverkaveling van landeigendommen dateert van 1970. Na de overheveling van de bevo...

Please reload

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon