TAGcloud

archief

Please reload

31/07/2017

Vorig jaar was er een zonovergoten brunch op An Tafel en ook dit jaar hoop ik jullie op zondag 3 september te mogen verwelkomen met mooi weer. Alle info vind je op https://www.anchristiaens.be/an-tafel, waar je je ook kan inschrijven. De opbrengst van de brunch gaat di...

28/07/2017

Vlaanderen zal voor het eerst wilddetectiesystemen uittesten op twee locaties op de Kamperbaan in het Limburgse Bosland. Op dit moment wordt de samenwerkingsovereenkomst juridisch nagekeken en het bestek voor de aanbesteding voorbereid. Op vraag van Vlaams Parlementsli...

27/07/2017

Vandaag is het Dag van de Animator, de ideale gelegenheid om de vele vrijwilligers te bedanken. 23.000 verschillende jongeren kiezen ervoor om in hun eigen vrije tijd animator te zijn op een speelpleinwerking in hun buurt. 70% van hen doet dat zelfs helemaal vrijwillig...

22/07/2017

Sociale verhuurkantoren huren kwaliteitsvolle woningen op de private huurmarkt en verhuren die voor redelijke huurprijs aan personen met een bescheiden inkomen. Ze vormen de schakel tussen sociale huur en de private markt en worden steeds belangrijker. Steeds meer kand...

20/07/2017

Door het verplichte attest bedrijfsbeheer af te schaffen, neemt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters meteen ook een faillissementspreventie voor ondernemers weg. Het is nu wachten op een sterk en volwaardig alternatief beleid, vinden Robrecht Bothuyne en An Christ...

20/07/2017

Met het nieuw Vlaams Huurdecreet regelt de Vlaamse Regering de rechten en plichten van huurders en verhuurders op de private markt. Die zijn nu meer in evenwicht. De contractuele relatie tussen huurder en verhuurder wordt verbeterd en dat is voor een stuk te danken aan...

19/07/2017

Naar aanleiding van de conceptnota voor een motorvriendelijk mobiliteitsbeleid die An Christiaens (CD&V) indiende in het Vlaams Parlement werden MAG (Motorcycle Action Group), Touring en het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid gehoord in de Commissie Mobiliteit. De...

14/07/2017

Vorige zomer kreeg de cultuursector in Limburg zware klappen door tegenvallende Vlaamse kunstensubsidies. Vlaanderen beloofde meer groeikansen te creëren voor cultuur in de provincie, en kwam die belofte ook na. Bevoegd minister Sven Gatz kondigde een cultuurplan aan d...

06/07/2017

In Sluizen werden de laatste jaren al verschillende erosiebestrijdingsmaatregelen aangelegd. Zo werden in 2015 in de Diepenstraat nog 2 water- en modderbufferende drempels voorzien.

Ook in de meest noordelijke ruilverkavelingsweg werden 3 damconstructies  aangelegd. De...

06/07/2017

Zuid-Limburg beschikt over bijzonder hard water dat voor problemen zorgt bij de distributie en thuis bij de consument. Op dit moment gebeurt de ontharding nog in de eigen woning, maar centrale ontharding in het waterdistributiecentrum is daarvoor een beter alternatief....

Please reload

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon