TAGcloud

archief

Please reload

23/12/2016

Vlaanderen investeert, ook in Tongeren. De nodige anpak van de mobiliteitsproblemen is in het vooruitzicht want het meerjarenplan van de Vlaamse Regering budgetteert tot en met 2019 investeringen in Tongeren.

Voor de herinrichting van de ring wordt in 2018-2019 2,6 milj...

21/12/2016

In april werd tijdens de werken aan de Philipsbrug in Hasselt asbest vastgesteld.  Het asbest wordt opgeruimd door een gespecialiseerde firma en er is geen gevaar voor de gezondheid. Om  onaangename verrassingen als deze te vermijden zal bij elk project van het Agentsc...

19/12/2016

De cultuursector in Limburg kreeg voorbije zomer zware klappen door tegenvallende Vlaamse kunstensubsidies. Bij de verdeling van de werkingssubsidies in het kader van het Kunstendecreet kreeg Limburg maar 1,68% van de subsidies, terwijl de bevolking 13% van Vlaanderen...

15/12/2016

De ongevallenstatistieken van het BIVV voor de eerste 9 maanden van 2016 zijn positief. Ook voor motorrijders zijn de cijfers bemoedigend. Het aantal ongevallen met motorrijders is gedaald met 2,6%. Het aantal letselongevallen met bromfietsers daalde bijzonder sterk (-...

15/12/2016

Op dinsdag 13 december hebben de kleutertjes van kleuterschool Evermaruske in Rutten tulpenbollen geplant in het dorp. De tulpen zullen in bloei staan voor de jubileumfeesten van Sint-Evermarus in 2018.

In samenwerking met de technische dienst werden de tulpen geplant o...

14/12/2016

Welke zijn de beleidsuitdagingen voor Nieuwe Woonvormen en welke stappen moeten worden gezet? Op die vraag zoeken we met CD&V naar een antwoord. Na onze studiedag Nieuwe Woonvormen op 17 oktober bogen we ons in een eerste woontafel onder begeleiding van collega Dirk D...

14/12/2016

Steeds meer mensen zoeken een geschikte woning op de private huurmarkt. Ook samenwonen zit in de lift. Toch zijn er nog enkele leemtes in de huurwetgeving.  In een conceptnota kaarten Vlaamse volksvertegenwoordigers An Christiaens en Katrien Schryvers twee pijnpunten a...

13/12/2016

Omwille van de opgelegde energienormen bericht de koepelorganisatie van verhuurders dat de huurprijzen de komende jaren met 10% zullen stijgen. Voor Vlaams parlementsleden Valerie Taeldeman, An Christiaens en Katrien Partyka kan dat niet de bedoeling zijn: “Vlaanderen...

13/12/2016

Ondanks het stijgende aantal motorvoertuigen is de motorrijder nog steeds een verrassende factor in het verkeer. An Christiaens vroeg in het Vlaams Parlement aan de bevoegde minister welke maatregelen hij zou treffen om de aandacht voor de motorrijder te verhogen. Die...

12/12/2016

Op zondag 11 december werd het treinaanbod aangepast. De dienstregeling van sommige treinen is gewijzigd. Ook voor  Tongerse treinreizigers zijn er veranderingen.

  • Antwerpen-Centraal (met stop in Leuven): een rechtstreekse verbinding rijdt enkel om 6u13 en 07u13....

Please reload

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon