TAGcloud

archief

Begroting economie: ga verder op dit elan

Tussenkomst van An Christiaens tijdens de begrotingsbesprekingen in het Vlaams Parlement op 19 december 2018. Voorzitter, collega’s, De toekomst is aan de jeugd. En het is aan ons om hen alle kansen te geven om deze toekomst in eigen handen te nemen. Een van de wegen die zij in hun carrière kunnen bewandelen, is deze van het ondernemerschap. Door een passend ondernemersklimaat te creëren en mensen hier enthousiast voor te maken, zette de Vlaamse Regering hier de voorbije jaren verder op in. Meer digitalisering, meer vereenvoudiging van het instrumentarium – o.m. bij de kmo-portefeuille en de innovatiesteun – en een betere dienstverlening vanuit de overheid door de fusie van agentschappen e

Vanaf 1 januari vervalt huurcontract automatisch na overlijden huurder

Een overlijden is niet enkel een emotionele gebeurtenis, het brengt ook administratieve problemen met zich mee. Dit werd pijnlijk duidelijk in het Belang van Limburg het voorbije weekend. Verhuurder André Coomans uit Halen kaartte in de rubriek ‘Voor u opgelost’ aan dat hij na het overlijden van zijn huurder al negen maanden zijn appartement niet in mag. Hij kan het pand dus ook niet verder verhuren of verkopen, wat zorgt voor leegstand en een verlies aan inkomen. Dankzij het nieuwe Vlaamse huurdecreet zal dit vanaf 1 januari 2019 niet meer voorkomen. Huurcontracten afgesloten vanaf 1 januari 2019 zullen dan automatisch eindigen bij het overlijden van de huurder. Vlaams Parlementslid An Chri

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon