TAGcloud

archief

Groen licht voor Noord-Oostelijke omleidingsweg

Het ontwerp van het Ruimtelijke Uitvoeringsplan van de Noord-Oostelijke omleidingsweg werd op 20 september goedgekeurd op de provincieraad. Bevoegd député Inge Moors gaf het ontwerp groen licht. Hierdoor zal het de ontsluiting van de Bilzersteenweg met de Maastrichtersteenweg gerealiseerd worden, waardoor het centrum en De Wallen ontlast worden van doorgaand verkeer. De werken aan het noordelijke deel tussen de Baverstraat en de Bilzersteenweg hoopt de stad Tongeren in de lente van 2018 te kunnen starten. De goedkeuring van het ontwerp brengt het dossier op schema. Tussen 16 oktober en 14 november volgt een openbaar onderzoek met een infomoment voor de inwoners van Tongeren in november. De v

Nieuwe speeltuigen in de Bastiaensstraat en de Clerinxstraat

Om speelplezier te verzekeren voor kinderen uit de buurt plaatste de stad nieuwe speeltuigen in de wijk 'Maastrichterveld' in de Bastiaensstraat en in de nieuwe wijk van de Clerinxstraat in Piringen. "We investeren elk jaar in nieuwe speeltuigen in een dorp of een wijk. De kostprijs voor deze recente aanwinsten bedraagt 26.000 euro", wisten sportschepen Stassen en jeugdschepen Christiaens.

Werken in Tongeren: De Motten, Mal en Vreren-Diets-Heur

De komende tijd staan er in Tongeren heel wat investeringen op het programma. Zowel in het centrum met stadspark de Motten als in de dorpen van de Jekervallei wordt gewerkt. In Mal en Vreren wordt gescheiden riolering aangelegd en wordt ook de wegenis aangepakt om een aangename en veilige verkeersomgeving te creëren. De werken aan De Motten kaderen in het Masterplan dat het stadspark omvormt tot een groene long in het centrum en de Jeker weer bovengronds laat stromen In Mal startten de werken op 4 september: gescheiden riolering, nieuwe weg en stoepen met maximaal aandacht voor verkeersveiligheid. Op 18 september werden de werken van openlegging van de Jeker en het stadspark De Motten opgest

Bedankt, monitoren!

Speelpleinwerking 't Ravottekot was ook deze zomer een succes. Maar liefst 1658 deelnemers konden elke dag rekenen op spelplezier op de Pliniussite. Dat was niet mogelijk geweest zonder onze monitoren. Ze zetten zich elke dag in om de aanwezige kinderen een leuke dag te bezorgen en dat verdient een bedankje. Dank je wel aan dit topteam om er een geslaagde zomer van te maken!

Werken De Motten in hogere versnelling

Nu de kermis voorbij is wordt er een versnelling hoger geschakeld bij de werken op de Motten. In eerste instantie zal de klinkerparking aan de jeugdgevangenis verdwijnen. Deze site zal de volgende jaren dienst doen als werfzone. Daarna wordt er gestart met het effectief openleggen van de Jeker. Het einde van de werken is voorzien tegen eind 2019/begin 2020. Ter hoogte van de frituur komt er een driepuntbrug en aan de gevangenis een waterbelevingsplein met een eilandje, spuitkoppen en verstelbare waterhoogte. Eind september wordt het huidige skatepark opgebroken en verhuisd naar het Pliniuspark, want deze locatie is nodig voor de plaatsing van werfketen. Er komt een nieuw skatepark dat uitge

Plinefest eerste evenement in Hal P

Vanavond wordt in de nieuwe fuifzaal van Hal P het allereerste evenement georganiseerd: Plinefest, met optredens van verschillende bands, DJ's en standup-comedians.

An Tafel 2017

De vijfde uitgave van An Tafel op 3 september in het kasteel van Widooie was met meer dan 560 inschrijvingen opnieuw een groot succes! De opbrengst van dit jaar wordt geschonkenaan Dreamcatchers for Golden Warriors en Scouts Sint-Franciscus en Sint-Servaes. Enkele sfeerbeelden:

Maak TIJD voor Tongeren met MoMent

De weerkundige zomer mag dan voorbij zijn, de cultuurzomer in Tongeren duurt voort. Met het cultuurfestival MoMent nodigt de eerste stad u uit om Tijd voor Tongeren te maken. Nog tot eind oktober staan er culturele activiteiten op het programma voor jong en oud. Met boeiende performances, interactieve workshops en verrassende installaties sluipt cultuur binnen in het dagelijkse leven van de stad. Zo krijgt wie te wachten staat in een bushokje langs het busparcours van Tongeren een foto van Luc Daelemans te zien. Hij brengt wachtende mensen in beeld, en hoe zij hun TIJD doorbrengen. Persfotograaf Luc Daelemans fotografeerde een tiental bushokjes met wachtende reizigers, verspreid over het bus

Concept medehuur wordt juridisch ingevoerd in Vlaanderen

Vlaanderen voert na Brussel juridisch het concept medehuur in. Er komt een duidelijke procedure in het geval dat één van de huurders het contract wil opzeggen. Het invoeren van de medehuur is één van de onderdelen van het nieuwe Huurdecreet, waarmee Vlaanderen de private huurmarkt en haar stakeholders wil versterken.Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) is tevreden dat medehuur zal vastgelegd worden in de Vlaamse decreetgeving. Vorig jaar al stelde ze het medehuurderschap voor in de commissie Wonen als onderdeel van een conceptnota. Die conceptnota is online te consulteren. An Christiaens: "Wanneer partners gaan samenwonen in een huurwoning, is het vaak zo dat slechts één van beiden het

Uitdagingen voor verkeerseducatie in het nieuwe schooljaar

De verkeersweken van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) zijn voor het begin van het schooljaar zo goed als volgeboekt. Vorig jaar zorgde het wegvallen van het verkeersaanbod van de federale politie voor heel wat bezorgdheid bij scholen. Zij vinden intussen hun weg naar het alternatief dat door de VSV werd uitgewerkt, zo blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid An Christiaens. Bij de start van het schooljaar zijn 81 van de 90 beschikbare verkeersweken ingevuld. “Het is positief dat er binnen het onderwijs zo veel aandacht is voor verkeersveiligheid,” vindt Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V). “Elke school en elke leerling moet de kans krijgen om in te tekenen o

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon