TAGcloud

archief

Renovatiepremie moet private huurmarkt versterken

Bijna de helft van de woningen op de private huurmarkt voldoet niet aan de kwaliteitsnormen. In 65% van de gevallen gaat het om kleine gebreken, maar 35% zijn probleemgevallen met ernstige tekortkomingen. Om elke huurder een kwalitatieve woning te garanderen, pleit An Christiaens (CD&V) voor het beschikbaar stellen van een renovatiepremie voor private verhuurders. An Christiaens: “Een optimale woonkwaliteit is voor elke huurder belangrijk. Verhuurders die hun woning op de markt brengen via sociale verhuurkantoren genieten nu al van een renovatiepremie, maar de private markt heeft hier ook baat bij. De renovatiepremie kan de verhuurder stimuleren om te investeren in de woning. Dat levert dubb

Vlaanderen treft maatregelen voor soepelere archeologienota

Wie vanaf 1 juni een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning aanvraagt moet in bepaalde gevallen een bekrachtigde archeologienota toevoegen. De maatregel die het draagvlak voor archeologie moet vergroten, blijkt in de praktijk net het tegenovergestelde te bereiken. De kostprijs van de nota is disproportioneel en door de aanslepende procedure lopen bouwprojecten vertraging op An Christiaens (CD&V) drong bij minister-president Geert Bourgeois meermaals aan om snel in te grijpen. In antwoord op een parlementaire vraag van Christiaens laat Bourgeois weten welke maatregelen hij zal treffen. Die komen geen moment te vroeg, vindt Christiaens: “De archeologienota zorgde op korte tijd

Verkeersbarometer: maatregelen voor verkeersveiligheid

Het BIVV maakte eind 2016 de verkeersveiligheidsbarometer voor de eerste negen maanden van het jaar bekend. De statistieken zijn over het algemeen bemoedigend. Het aantal gewonden en doden ter plaatse in het Vlaamse Gewest is gedaald tot een laagterecord, het aantal letselongevallen is gestagneerd. Er zijn echter sterke provinciale verschillen, en ook het aantal ongevallen met fietsers, lichte vrachtwagens en vrachtwagens is gestegen. In de Commissie Mobiliteit van 19 januari vroeg An Christiaens naar het plan van aanpak, en vroeg ze om de positieve trend voor motorrijders te bestendigen. Statistieken In de statistieken kunnen een aantal ontwikkelingen worden vastgesteld. Een eerste is die v

Conceptnota voor verbeteringen woninghuurwet voorgesteld. #iedereenthuis

CD&V werkt aan oplossingen voor de private huurmarkt. Na een studiedag en woontafels volgen parlementaire initiatieven. Samen met collega Katrien Schryvers stelde An Christiaens op 19 januari in de Commissie Wonen een conceptnota voor die twee leemtes in de huurwetgeving aanpakt. We doen een voorstel voor automatische medehuur, en stellen een oplossing voor in geval van het overlijden van de huurder en erfloze nalatenschap. Een korte toelichting bij onze voorstellen vindt u hieronder. De conceptnota kan u online raadplegen. CD&V stelt verbeteringen woninghuurwet voor Samenwonende partners zijn evenwaardige huurders Wanneer partners gaan samenwonen in een huurwoning, is het vaak zo dat slec

Lezersbrief: Cultuurplan moet de Limburgse cultuursector structureel ondersteunen

1.021.900 euro voor 14 organisaties en kunstenaars. De toewijzing van de projectsubsidies van Kunstendecreet is voor de Limburgse cultuursector een hart onder de riem. Het is de vonk die nodig is om het cultuurplan Limburg op gang te trappen. We rekenen op Vlaanderen niet als eenmalige weldoener, maar als structurele partner van een cultureel Limburg dat eindelijk de kans krijgt haar potentieel te verzilveren. Na de tegenvallende werkingssubsidies in juni was de verslagenheid bij de Limburgse culturele sector groot. Minister Sven Gatz beloofde zijn schouders onder Limburg te zetten en houdt woord. Limburgse organisaties die bij de vorige subsidieronde uit de boot vielen krijgen nu een kans.

Iedereen thuis in 2040: gedeelde woonvormen als sleutel voor ruimtelijke verdichting

De klassieke verkavelingsstrategie loopt op zijn eind. Tegen 2040 mag geen nieuwe open ruimte meer worden aangesneden. Vlaanderen zal verdichten en wij zullen anders wonen. Nieuwe woonvormen zoals gemeenschappelijk wonen zijn er nu al. Ze bewijzen dat verdichten ook verrijken is. Maar wie nu een project opstart botst op een onaangepaste regelgeving die eerder afremt dan stimuleert. De tijd tikt voor de overheid. Tijd voor goede voornemens en vooral voor bijhorende acties. Waar vierde u Nieuwjaar? En waar viert u nieuwjaar in 2040? Misschien wel in de gemeenschappelijke woonkamer van een gedeelde woonst met warme buren. Als u een jongvolwassene of een oudere bent, bent u volgens onderzoek w

Verdeling projectsubsidies is een goede start voor het Cultuurplan Limburg

Op 12 januari 2017 besliste minister Sven Gatz principieel over de aanvragen voor de eerste ronde 2017 van de projectsubsidies in het Kunstendecreet. Voor de eerste ronde werden er in totaal 295 dossiers ingediend. Uiteindelijk evalueerden de beoordelingscommissies 287 aanvragen. 15 daarvan zijn organisaties die uitstroomden bij de werkingssubsidies vanaf 2017. Voor deze 287 dossiers werd een bedrag gevraagd van in totaal 13.015.047 euro. 113 initiatieven werden gunstig beoordeeld en ontvangen subsidies voor een totaalbedrag van 3.958.800 euro. Enkele Limburgse organisaties, die bij vorige subsidierondes uit de boot vielen, krijgen nu een kans. Zo ontvangt Muziekodroom, wiens dossier bij de

Sint-Evermarusfeest in Rutten erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed

Het Sint-Evermarusfeest in Rutten is sinds 11 januari erkend als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed. In Rutten wordt op 1 mei al meer dan 1000 jaar de marteldood van de heilige Evermarus herdacht met het eeuwenoude Evermarusspel. Het spektakel lokt jaarlijks duizenden bezoekers. Vlaams Volksvertegenwoordiger en Tongers schepen An Christiaens drong op 13 april 2015 in een parlementaire vraag aan minister Sven Gatz al aan op een erkenning. Ze is dan ook blij met het nieuws: “Om opgenomen te kunnen worden op de Inventaris Vlaanderen diende het Sint-Evermaruscomité een aanvraag in bij het Departement Cultuur Jeugd Sport en Media, afdeling Cultureel Erfgoed. Dat zij de erkenning kregen is dan o

Werken Noordoostelijke omleidingsweg starten in 2017

In 2017 start de uitvoering van het eerste deel van de Noordoostelijke Omleidingsweg in Tongeren. Deze eerste fase omvat het gedeelte tussen de Bilzersteenweg en de Molenweg. Er komt schot in het dossier van het Agentschap Wegen en Verkeer voor de aanleg en inrichting van de omleidingswegen in Tongeren. Dit dossier sleept al jaren aan. Er werd de afgelopen jaren al veel voorbereidend werk verricht, maar in 2017 zal het ook in het straatbeeld zichtbaar worden. We starten dit jaar met de eerste fase van de noordoostelijke ontsluiting, zeg maar de verbinding tussen Maastrichtersteenweg en Bilzersteenweg. Hierdoor zal het AZ Vesalius een betere ontsluiting op het hoofdwegennet krijgen en worde

Hinderpremie voor handelaars bij wegenwerken

Handelaars die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat zullen vanaf d1 juli 2017 automatisch kunnen rekenen op een hinderpremie van 2000 euro. Daar bovenop kan er nog een extra vergoeding van 80 euro per dag komen als ze ook gedwongen worden hun zaak volledig te sluiten. Dat besliste de Vlaamse Regering. An Christiaens: "Wegenwerken brengen jammer genoeg vaak hinder met zich mee, niet in het minst voor lokale handelaars en zelfstandigen. Ze zien soms hun inkomsten ernstig dalen of moeten noodgedwongen sluiten. De compensatieregeling is belangrijk voor de ondersteuning van de lokale economie. Openbare werken zorgen voor verbeteringen en lonen op lange termijn, maar gedur

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon