TAGcloud

archief

Nog 22% te gaan: 28% vrouwen in Vlaamse topadministratie

Bij het begin van de legislatuur waren van de 94 leidinggevende topambtenaren 20 vrouw, wat neerkomt op 21 % vrouwelijke vertegenwoordiging. Het streefdoel van 31% van de vorige Vlaamse regering werd niet gehaald. Deze legislatuur stelde de Vlaamse Regering zichzelf het nog ambitieuzere doel van 40% vrouwen in het topkader. Nu we halfweg de legislatuur zijn bedraagt het aandeel vrouwen 28%. Dat vernam Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens (CD&V) via een parlementaire vraag aan minister Liesbeth Homans. An Christiaens: “Volgens de laatste cijfers zijn 26 van de 93 leidinggevende topambtenaren vrouwen. In vergelijking met december 2014 betekent dat in december 2015 een stijging met 4%.

Eind april beslissing over wielerpiste Zolder

In maart 2014 maakte de Regering de bouw van de overdekte wielerpiste in Zolder bekend. Begin maart raakte bekend dat de ramingen geen rekening hielden met 21% btw-bijdrage en het project bijgevolg nog financiële middelen mist. Minister van Sport Philippe Muyters verzekerde Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) dat hij alle vertrouwen behoudt in het project. De vzw Cycling Friends die het project aanstuurt heeft de feedback van de btw-administratie verwerkt en een sterker dossier ingediend. Eind april valt de definitieve beslissing. De wielerpiste in Zolder zou na het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent de tweede Vlaamse overdekte wielerpiste worden, een noodzakelijk en ambitieus p

Asfaltwerken voor 2016 gestart

Sinds 2015 wordt er –naast de winterherstellingen die worden uitgevoerd- € 250.000 besteed aan hernieuwing van asfaltwegen. Voor 2016 wordt in een eerste fase 113.000€ uitgevoerd. De keuze van prioriteiten in herstellingen is gebaseerd op de onafhankelijke conditiemeting die werd uitgevoerd door studiebureau Grontmij. Op de Leopoldwal en in de Oude Kerkstraat, de Kremersstraat en de Appelarenstraat starten de werken tussen 22 en 24 maart. Hier wordt het bestaande wegdek afgeschraapt, daarna wordt de asfaltverharding vernieuwd. Dezelfde werken worden uitgevoerd in de Europalaan, de Verbindingsstraat, de Verenigde Natiënlaan en de Sint-Antoniusstraat. In deze straten zijn de voorbereidingswerk

Stilstaan

Op 22 maart werd ons land opgeschrikt door daden van onvergeeflijk terreur. Ze troffen Brussel, België, u en mij in het hart. Ik deel de verslagenheid om levens die we verloren en om anderen die voor altijd zullen veranderen. Hier is tijd voor nodig, en meer dan ooit eensgezindheid en vastberadenheid. Samen mogen we niet toegeven aan terreur. Waar het ondenkbare gebeurde, bleken helpers niet ver weg. Hulpverleners en gewone burgers toonden met kleine en grote daden ongeziene moed en solidariteit. We werken aan een warme samenleving, zelfs en zeker nu. Pas als we dit een plaats hebben gegeven kunnen we verder, ook in de politiek. Zondag is het Pasen en met de natuur in bloei staat het symbool

Kampeertenten voor Tongerse jeugd

Iedere zomer doorkruisen honderden jeugdverenigingen het land voor hun jaarlijks kamp. Dit is niet anders voor onze Tongerse verenigingen. Met hun hele hebben en houden trekken ze naar een wei in de Kempen of een bos in de Ardennen. Vaak liggen de kampplaatsen al 1 à 2 jaar op voorhand vast. Voor de praktische organisatie van de slaapplaatsen maken de meeste verenigingen gebruik van de Uitleendienst Kampeermaterialen (UDK) van de Vlaamse overheid. An Christiaens, schepen van Jeugd : “ De UDK kampt de laatste jaren met een tekort aan senior en patrouille tenten. Heel wat materialen zijn verouderd en niet meer geschikt om uit te lenen. Door de gekende besparingen van de afgelopen jaren is er o

Enquête: mobiliteit op maat van de motorrijder

Op zondag 20 maart wordt de aftrap van het nieuwe motorseizoen gegeven met de ‘Dag van de Motorrijder’. Traditioneel ook het moment waarop steeds meer motorrijders zich in het verkeer begeven. Hoewel de perceptie vaak tegen zit, zijn zij erg kwetsbaar. Een echt verkeersveiligheidsbeleid beschermt elke weggebruiker. CD&V wil daarom dat Vlaanderen werk maakt van een volwaardige plaats voor de motorrijders in het Vlaamse verkeersbeleid. An Christiaens, Vlaams parlementslid voor CD&V en lid van de commissie Mobiliteit, lanceert als eerste stap een enquête die peilt naar ervaringen en aanbevelingen van motorrijders in Vlaanderen. De enquête kan je als motorrijder invullen op https://nl.surveymo

Meer aandacht voor de motorrijder: plenaire vergadering 16 maart 2016.

De lente is in het land, en dat is voor veel motorrijders ook het moment om hun machine van stal te halen. Het plezier van een motorrit brengt helaas ook risico’s met zich mee. Motorrijders blijven een zeer kwetsbare groep weggebruikers. An Christiaens vroeg tijdens de plenaire vergadering aan minister van mobiliteit Ben Weyts op welke manier hij motorrijders de nodige bescherming wil bieden. Het BIVV bracht op 17 maart 2016 goed nieuws: het aantal motorongevallen is de afgelopen tien jaar met een kwart afgenomen, terwijl er in dezelfde periode 30 procent meer motorfietsen werden ingeschreven. Toch hebben motorrijders nog steeds 57 keer meer kans om betrokken te raken bij een letselongeval

Slotzitting KRAS-scholierenparlement

Gisterennamiddag maandag 14 maart had in de Ambiorixzaal de slotzitting van KRAS-scholierenparlement plaats. KRAS is een discussie- en rollenspel dat jongeren van de derde graad secundair onderwijs de kans biedt om hun onversneden mening en KRASse uitspraken op de wereld los te laten. Dit jaar is het mondiale thema waarrond wordt gediscussieerd ‘WERK: welke effecten heeft dit op onze economie, milieu en sociale leven? De deelnemers (KRASsers) kruipen in de huid van verschillende groeperingen (bijvoorbeeld UNIZO, Amazon, Bhutan, ECR, …) en verdedigen hun belangen met verve. Na de rollenspelen krijgen de deelnemers de kans om hun eigen mening over het thema uit te spreken tegenover lokale en n

Werken aan de Godensteenstraat

Het tweede jaar van het stoepenplan wordt ingezet met nieuwe stoepen in de Godensteenstraat. De werken in de Godensteensteenstraat zijn deze week van start gegaan. Tussen huisnummers 3 en 18 wordt eerst door Infrax nieuwe gasleiding gelegd. Vervolgens start de aannemer met de aanleg van nieuwe stoepen in klinkers aan beide zijden van de weg. De raming hiervoor is 66.300€ en omvat een oppervlakte van 780m2. In de meerjarenplanning is een historisch grote investering voorzien voor een jaarlijks vernieuwing van stoepen in groot-Tongeren: 500.000€ per jaar tot en met 2018. In totaal gaat het over een investering van 2 miljoen euro, waardoor er ongeveer 20 kilometer stoep in groot-Tongeren verni

SALK: Limburgse economie structureel versterken

Het gaat de goede kant op met de Limburgse economie, dat is de voorzichtige conclusie van de Commissie Algemeen Beleid op 8 maart in het Vlaams Parlement. Minister-president Geert Bourgeois lichtte er het tussentijdse evaluatierapport van SALK toe. Onze provincie staat sterker dan bij de sluiting van Ford Genk maar blijvende aandacht is nodig om het economisch weefsel structureel te versterken. Het creëren van jobs, het ontwikkelen van de Ford-site, de opvolging van de SALK-projecten en een sterk mobiliteitsbeleid zijn hiervoor de actiepunten van de Vlaamse regering. De werkloosheidsgraad in Limburg wordt kleiner. In februari 2015 bedroeg die nog 9,1% en 1 jaar later is dat nog 8,1%. De vo

Cravattendag CD&V Politica: 'de politie, uw vriendin?'

Op 8 maart viert de wereld Internationale Vrouwendag. Op die dag wordt de balans inzake gendergelijkheid opgemaakt. Net als afgelopen jaren organiseert Vrouw & Maatschappij – CD&V politica daarom de Cravattendag. De cravatte is hét symbool bij uitstek van macht. Bij uitbreiding is de stropdas ook het symbool van de oververtegenwoordiging van mannen aan de top van onze maatschappij. Want de basis vervrouwelijkt, maar de hoogste regionen zijn nog steeds voor mannen voorbehouden. Dit blijkt ook bij de politie het geval te zijn. Uit onderzoek dat V&M voerde blijkt dat vrouwen in deze beroepssector ondervertegenwoordigd zijn. Vooral de doorstroom naar hogere kaders is dramatisch laag. De lokale p

1.185.446 euro steun voor Limburgs platteland

Jaarlijks kent Vlaamse Regering via het Plattelandsfonds subsidies toe aan gemeentelijke projecten die leven en werk op het platteland stimuleren. In 2015 ontvingen 7 Limburgse gemeenten financiële steun, samen goed voor 1.185.446 euro. De subsidies zullen gebruikt worden voor verbeteringen in het wegennetwerk, het onderhoud van fiets- en wandelroutes, de leefbaarheid van de dorpen en het ontwikkelen van landbouwgrond. De Vlaamse Regering zet in op economische en ruimtelijke ontwikkeling van het platteland maar wil dat doen zonder de leefbaarheid en het unieke karakter van het platteland aan te tasten. Met de Plattelandsdoelstellingen formuleert ze hiervoor een kader. De doelstellingen vrage

Vorming voor lokale kinderopvanginitiatieven

Dagelijks zorgen talloze personeelsleden van de verschillende opvanginitiatieven er voor dat onze kinderen een fijne opvang hebben voor, tijdens en na de schooluren. An Christiaens, schepen van Kinderopvang “Enkel via samenwerking met de lokale actoren kan het stadsbestuur haar beleid afstemmen op wat bij ouders en opvoeders leeft. De wisselwerking tussen alle betrokkenen zorgt er voor dat de noden en vragen naar boven komen.” Erkende opvanginitiatieven dienen op regelmatige basis vormingen aan te bieden voor hun personeel. Alzo kan de begeleiding hun vaardigheden bijschaven en blijven ze op de hoogte van de laatste trends binnen de wereld van de opvoedkunde. Het stadsbestuur heeft zich

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon