TAGcloud

archief

Openlegging Jeker als deel van masterplan De Motten

Na meer dan een halve eeuw brengt stad Tongeren haar rivier de Oude Jeker weer terug in het stadsbeeld. De waterloop werd in de jaren '50 ingebuisd omdat ze vooral dienst deed als open stadsriool. Dat is niet meer het geval en dus wordt de Jeker als volwaardige rivier in ere hersteld. De openlegging van de Jeker kadert in het grote geheel van het masterplan De Motten. De openlegging van de Jeker is de drager van dit plan. Op vrijdag 27 november lichtte het stadsbestuur de plannen toe aan minister Schauvliege. De Jeker (55 km) ontspringt in het dorpje Lens-Saint-Servais, deelgemeente van Geer, en mondt uit in Maastricht. Net als Maastricht kent ook Tongeren drie Jekerstromen: een gedempte, ee

Kinderopvang De Mereltjes bestaat 50 jaar

Kinderopvang De Mereltjes vierde 28 november 2015 haar vijftigjarig bestaan. De Mereltjes, intussen uitgebouwd tot een dagopvang, een naschoolse opvang en een netwerk van onthaalouders is een vaste waarde in het Tongerse zorglandschap. Ter gelegenheid van het jubileum kwam minister Vandeurzen langs op de academische zitting. Ook An Christiaens drukte als schepen van kinderopvang haar wensen uit in naam van het stadsbestuur. "Beste aanwezigen, Als schepen van kinderopvang ben ik trots op de kinderopvanginitiatieven in onze stad en het is dan ook van harte dat ik De Mereltjes een fantastisch jubileum toewens. Dat kinderen hier in goede handen zijn weet ik niet alleen als schepen, maar ook als

Heraanleg Leopoldwal voltooid

De heraanleg van de Leopoldwal die startte op 19 oktober is afgerond. De straat kreeg een nieuwe asfaltlaag en er werd een verkeersdrempel in asfalt aangelegd. Het asfalt zorgt voor minder overlast van trillingen voor de bewoners. De stoepen zijn volledig vernieuwd en de openbare verlichting heeft nu een ondergrondse bekabeling. De stad Tongeren investeerde 225000 EUR in de heraanleg van het openbaar domein. Ook Infrax en Proximus voerden werken uit. De werkzaamheden zorgden onvermijdelijk voor verkeershinder maar die werd nauw opgevolgd door stad Tongeren. Er werd zo helder mogelijk gecommuniceerd en de nodige mobiliteitsmaatregelen werden genomen. Om nog beter te communiceren werden er ook

Wonen 2015-2016: tijd voor concrete beleidsmaatregelen

De beleidsbrief Wonen 2015-2016 bevat enkele belangrijke krijtlijnen voor de ontwikkeling van het Vlaamse woonbeleid. Minister Homans zet in op een actief grond- en pandenbeleid, het verder stimuleren van eigendomsverwerving, het versterken van de private huurmarkt en het optimaliseren van de sociale huurmarkt. Daarnaast wil de minister verder werken aan een woonaanbod op maat van iedere Vlaming en in het kader van duurzaamheid wil ze kwaliteitsvol bouwen en verbouwen stimuleren. In eigen rangen wordt er ingezet op efficiënt en doeltreffend besturen met gemeenten als belangrijke partners. Voor de private huurmarkt plant de beleidsbrief de evaluatie van verschillende beleidsinstrumenten. We h

Rioleringswerken Vreren en Diets-Heur voorgesteld

Op woensdag 18 november werden de plannen voor de rioleringswerken in Vreren en Diets-Heur voorgesteld. Aquafin zal er volgend jaar starten met de aanleg van gescheiden riolering en in Diets-Heur zal de ingebuisde beek plaatselijk weer worden opengelegd. De stoepen en wegen worden tegelijk met de rioleringswerken heraangelegd. In het belang van een veiligere verkeerssituatie worden ook de zones van de schoolomgeving in Vreren en het kruispunt met de Luikersteenweg aangepakt. Op dit moment wordt afvalwater van Diets-Heur in de beek geloosd, maar door de werken kan dit doorgevoerd worden naar de zuiveringsinstallatie in Mal. Langs het tracé zijn 87% van de woningen aangesloten op de riolering.

Een jeugdhuis is geen boekhoudkantoor, benadrukt CD&V

De afschaffing van de BTW-vrijstelling voor jeugdhuizen is volgens CD&V een slechte zaak. “Dit is onredelijk. Het is voor bedrijven al niet simpel om door de bomen van de BTW-regeltjes het bos te zien, laat staan voor jonge vrijwilligers. Jeugdhuizen moeten bezig zijn met activiteiten voor en door jongeren, niet met BTW-aangiftes. Op deze manier schrikken we jongeren af om zich te engageren”, zo vertolken volksvertegenwoordigers Tinne Rombouts en Jef Van Den Bergh het standpunt van hun partij. CD&V beschouwt het jeugd(huis)werk als een belangrijke schakel in de versterking van het sociaal weefsel. Jonge vrijwilligers doen er in een veilige omgeving ervaring op die ze nadien meenemen in hun

EHBO-koffer voor elke onthaalouder

Met meer dan 5000 zijn ze in Vlaanderen, de onthaalouders die vol enthousiasme zorgen voor de allerkleinsten. Ook in Tongeren staan heel wat onthaalouders dag in dag uit klaar voor onze kinderen. Een goede reden om hen ter gelegenheid van de Dag van de Onthaalouder een duwtje in de rug te geven. Stad Tongeren bezorgde elke onthaalouder een EHBO-koffer, nuttig en nodig in de praktijk en tegelijk een blijk van appreciatie voor de goede zorgen die ze bieden. Als schepen van kinderopvang ging An Christiaens op bezoek bij een onthaalouder An en was onder de indruk: "Elk kind telt, dat merk je in kleine en grote dingen. De kinderen komen toe in een warme en kleurrijke omgeving waar toch ook orde h

Speelpleinwerking smult van gewonnen pizzaburgers

Sinds vorig jaar kunnen kinderen van 2,5 tot 12 jaar zich ook tijdens de kortvakanties uitleven op de Tongerse speelpleinwerking. De Mulkenhal is deze herfstvakantie opnieuw het decor voor een bruisende speelweek, deze keer met een smakelijke toets. Op donderdag 5 november kwam de foodtruck van Dr. Oetker langs, de prijs van een online wedstrijd die de Tongerse speelpleinwerking in de wacht sleepte dankzij de vele stemmen van ouders en sympathistanten. An Christiaens, schepen van Jeugd: “Tijdens de zomervakantie deed onze speelpleinwerking mee aan een wedstrijd van Dr. Oetker. Gedurende 5 weken kon heel Vlaanderen een foto inzenden waarop te zien was hoe je een Pizzaburger, het nieuwe produc

Watergroep investeert extra in Zuid-Limburg

Tussen 2016 en 2020 voorziet De Watergroep 48,7 miljoen euro voor de bouw van nieuwe onthardingsinstallaties in Zuid-Limburg. Die komen er in Waltwilder, Tongeren, Kortessem, Borgloon en Nieuwerkerken. Hiermee komt De Watergroep tegemoet aan de eis om iets te doen aan de uitzonderlijke hardheid van het water in de regio. Vlaams Parlementslid An Christiaens kaartte dit probleem aan bij minister Schauvliege. Door de hardheid van het water raakt het distributienetwerk in de regio regelmatig verstopt en ook bij particuliere gebruikers zorgt de hardheid voor schade. In antwoord op de parlementaire vraag van Christiaens bevestigde de minister dat nieuwe onthardingsinstallaties nodig zijn maar da

Overgangsperiode renovatiepremie wordt verlengd

Goed nieuws voor wie nog gebruik wil maken van het oude stelsel van de renovatiepremie: de overgangsperiode wordt verlengd. Wie voor 1 december 2014 een overeenkomst heeft afgesloten met een aannemer zal nog tot 1 februari 2016 gebruik kunnen maken van een overgangsregeling. De Vlaamse regering zette hiervoor op vrijdag 29 oktober het licht op groen. Na lang aandringen bij minister Liesbeth Homans komt de bijkomende overgangsregeling voor renoveerders met opgespaarde facturen er dan toch. De minister hield lang voet bij stuk omdat er al eens overgangsperiode was voorzien die afliep in februari 2015 maar deze bleek voor heel wat verbouwers niet lang genoeg. Het nieuwe stelsel van de renovatie

Hip en niet hippie: nieuwe woonvormen zijn de toekomst.

Het Vlaams Parlement keurde op 17 oktober kamerbreed een resolutie goed die meer kansen moet geven aan nieuwe woonvormen zoals co-housing. De resolutie werd ingediend door de leden van de commissie Wonen An Christiaens (CD&V), Gwenny De Vroe (Open Vld) en Jelle Engelbosch (N-VA). De focus ligt daarbij op co-housing, samenhuizen, het opdelen van bestaande woningen en andere vormen van gemeenschappelijk wonen. De parlementsleden roepen de Vlaamse regering op om deze nieuwe woonvormen alle mogelijke kansen te geven én voor een gepast wetgevend kader te zorgen. De ondertekenaars willen onder meer laten onderzoeken wat de mogelijke hindernissen zijn op bestuurlijk niveau. In functie daarvan kan

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon