TAGcloud

archief

Welkom op de Tongerse Comedy Night op 20/11

Op vrijdag 20 november organiseert Jong CD&V Tongeren voor de tweede keer de Comedy Night. Na een succesvolle eerste editie laten ook deze keer jonge, lokale comedians er het beste van zichzelf zien. Op het programma staat een mooie afwisseling tussen gevestigde namen en opkomende talenten. De avond wordt aan elkaar gepraat door MC Jan Linssen, winnaar Comedy Mania 2011 & finalist van de Lunatic Comedy Award, die al werd gewonnen door o.a. Philippe Geubels. Hij deelde ook reeds het podium met Henk Rijckaert, Bart Cannaerts en vele anderen. Wie mogen jullie nog verwachten? Domien Vloeberghs (Winnaar Improcup 2012, Comedy Slam 2015 en Commeere Comedy Cup 2015) Jens Brugmans (Tongenaar & Fi

Dag van de Jeugdbeweging

Vandaag, vrijdag 23 oktober, zet de ‘Dag van de Jeugdbeweging’ zet de jeugdbewegingen in de bloemetjes. In heel Vlaanderen trekken kinderen en jonge mensen in uniform naar school of naar het werk. Ook in Tongeren gaat deze feestelijke dag niet onopgemerkt voorbij. Op het Stadhuisplein heeft de Jeugddienst i.s.m. de Jeugdraad alle jongeren in uniform voorzien van gratis ontbijt. Met koffiekoeken, fruit en een drankje startten Chiro, Scouts, KSA, VKSJ, KLJ en andere jeugdbewegingen samen de dag. Schepen van Jeugd An Christiaens stond mee in voor de ontbijtbedeling: “We hebben voldoende ontbijtoorraad voor 250 personen. Vanavond doen we een extraatje voor de leiding: voor de provinciale fuif

De Watergroep moet investeren in waterontharding Zuid-Limburg

​ De uitzonderlijke hardheid van het water blijft de waterbedeling in Zuid-Limburg parten spelen. Er is dringend nood aan een structurele oplossing. Begin dit jaar nog kwam er in de Tongerse dorpen Henis en Riksingen meer dan een week geen druppel uit de kraan. De verkalking van een buis in Hoeselt zorgde ervoor dat de watertoevoer naar de dorpen volledig lam lag. Een centrale ontharding van het water is de enige manier om verdere verkalking en bijhorende noodsituaties te vermijden. Tijdens een crisisoverleg tussen de stad Tongeren en De Watergroep drong de stad aan op een prioritaire behandeling. Vlaams Parlementslid An Christiaens, zelf schepen van openbare werken in Tongeren: “De verkalki

Nieuwe stoepen, wegdek en verlichting voor Leopoldwal

De Leopoldwal is een belangrijke as in de verkeersdoorstroming van Tongeren. De straat maakt deel uit van de kleine ring en krijgt dagelijks heel wat verkeer te verwerken. Op dit moment loopt een studie op basis waarvan het mobiliteitsplan voor de ‘Wallen’ zal worden opgesteld. In afwachting van de resultaten van de studie van 'De Wallen' is het opportuun om, behalve nieuwe stoepen, ook het wegdek van de gemeenteweg te vernieuwen. Er komt een nieuwe asfaltlaag over het wegdek en ook een verkeersdrempel zal in asfalt worden uitgevoerd. Ook de stoepen worden volledig vernieuwd en de bekabeling van de openbare verlichting zal ondergronds voorzien worden. An Christiaens, schepen van Openbare We

Erosiewerken beschermen Rutten tegen water- en modderoverlast

Tijdens hevige onweersbuien is er regelmatig water- en modderoverlast in Rutten. Een belangrijke aanvoerroute van water en modder is de “Raam”. Vanaf 19 oktober start de stad Tongeren hier met erosiewerken. Er een erosiebestrijdingsplan opgesteld dat de knelpunten op het vlak van water- en modderoverlast bepaalt. Dit plan omvat ook de maatregelen, zoals aarden dammen en grasstroken, om de erosieproblemen op te lossen. Sinds 2011 doet de stad Tongeren beroep op de erosiecoördinatoren van het Provinciaal Steunpunt Land & Water om het erosiebestrijdingsplan systematisch uit te voeren. Daarbij kan de stad in belangrijke mate rekenen op de samenwerking met de landbouwers omdat alle maatregelen

Aantal beheerovereenkomsten akkervogels stijgt sterk in Haspengouw

Vogelsoorten als de veldleeuwerik, de grauwe gors, de geelgors, de patrijs en de kiekendief worden niet meer vaak gesignaleerd in Vlaamse velden. Deze zogenaamde akkervogels behoren tot een populatie die steeds verder achteruitgaat in Europa. Vlaanderen is daarin geen uitzondering. De overheid sluit om die reden beheerovereenkomsten af met landbouwers, die in ruil voor een subsidie beschermende maatregelen treffen voor de vogelpopulatie. In antwoord op een vraag van An Christiaens laat minister Schauvliege weten dat deze in Haspengouw steeds meer worden afgesloten. Als landbouwer sluit men de beheerovereenkomst met VLM, de Vlaamse Landmaatschappij. In Haspengouw valt momenteel 212,9 ha landb

1000 EUR voor kinderafdeling a.z. Vesalius

De kinderafdeling van het a.z. Vesalius mocht vandaag een cheque t.w.v. 1.000 EUR ontvangen van schepen en Vlaams parlementslid An Christiaens. Het is een deel van de opbrengst van haar brunch 'An Tafel', waarmee ze elk jaar een sociaal goed doel en twee jeugdbewegingen sponsort. De kinderafdeling zal het geld besteden aan de aankoop van speelgoed, een beloning voor de kinderen die een onderzoek moeten ondergaan en cadeautjes van de Sint die binnenkort langskomt in het ziekenhuis.

Cheque An Tafel overhandigd aan jeugdbewegingen

Tongers schepen en Vlaams parlementslid An Christiaens heeft vandaag een deel van de opbrengst van haar brunch ‘An Tafel’, 1200 EUR, uitgereikt aan de jeugdbewegingen KLJ Riksingen en Juniper. ‘An Tafel’ vond dit jaar plaats op 23 augustus in het kasteel de Schaetzen in Widooie. Een recordaantal van 492 mensen genoot er van warme en koude brunchgerechten, natuurwandelingen en kinderanimatie. De opbrengst van ‘An Tafel’ gaat elk jaar naar twee jeugdbewegingen, die ook een handje toesteken bij de organisatie van de brunch. KLJ Riksingen organiseert in het weekend activiteiten voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar in Riksingen, Juniper zet elke zaterdagavond haar deuren open voor jongeren vanaf

Overdracht Alden Biesen geen prioriteit voor Gatz

In Het Belang van Limburg van 29 september lezen we dat Vlaanderen Alden Biesen aan de stad Bilzen wil overdragen. Die overdracht komt er in het kader van het kerntakenplan dat alle departementen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap hebben moeten opstellen. Minister Sven Gatz liet in de commissie cultuur naar aanleiding van een vraag van An Christiaens duidelijk verstaan dat de overdracht voor hem geen prioriteit is. Het kerntakenplan van het Vlaamse Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media maakt melding van het afbouwen van haar buitendiensten. Alden Biesen is één van de vier buitendiensten (samen met de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde, Voeren en het Frans Masereel

Nu Limburg, straks Vlaanderen: taxi's mee inzetten in openbaar vervoer

In Limburg loopt een pilootproject om belbussen gedeeltelijk te vervangen door particuliere taxi’s. De Lijn onderzoekt nu ook de mogelijkheid om het project in andere regio’s toe te passen. Dat vernam Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens via een parlementaire vraag aan minister Ben Weyts. De Lijn onderzoekt het gebruik van taxi’s in het kader van basisbereikbaarheid. Basisbereikbaarheid is het project waarmee men inwoners van minder bevolkte gebieden zinvol openbaar vervoer wil kunnen aanbieden. In de meeste voorstellen wordt, zeker voor de moeilijker te ontsluiten gebieden, gekeken naar een veelheid aan vervoersmiddelen en –aanbieders. Niet meer enkel de belbus van De Lijn, maar m

Nieuwe weg tussen Jagersstraat en ruilverkaveling

Op maandag 5 oktober is de aanleg van een nieuwe weg tussen de Jagersstraat en de bestaande ruilverkavelingsweg gestart. Na 30 werkdagen zal de weg klaar zijn voor gebruik. De fietsbereikbaarheid van T-Forum, Klein Veldje en Overhaem wordt aanzienlijk verhoogd door de nieuwe route. Ook landbouwers vinden via de nieuw aangelegde weg makkelijker toegang vinden tot hun landbouwpercelen. De ruilverkavelingsweg wordt in betonverharding aangelegd tussen de Jagersstraat (Offelken) en de bestaande ruilverkavelingsweg. Het fietspad tussen de bestaande ruilverkavelingsweg en de Luikersteenweg werd al eerder aangelegd. De werken werden gegund aan firma Crommen, duren 30 werkdagen en bedragen net geen €

Met Bilzen Mysteries zorgt SALK voor meerwaarde in Zuid-Limburg

In 2016 wordt er in Alden Biesen ‘s avonds een permanent klank- en lichtspel ingericht, 'Bilzen Mysteries'. De 1,7 miljoen euro die hiervoor nodig is, is afkomstig uit de SALK-middelen. Vlaanderen wil zo de attractiewaarde van een Limburgse kernattractie als Alden Biesen verhogen, zo motiveert Ben Weyts de keuze in antwoord op een parlementaire vraag van An Christiaens. Bilzen Mysteries past binnen de doelstellingen van het uitvoeringsplan van het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) zoals geformuleerd binnen het hoofdstuk ‘Business Case Vrijetijdseconomie - Vrijetijdsbeleving’, waar de doelstelling omschreven staat als “strategische versterking van de toeristische waardekete

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon