TAGcloud

archief

Renovatiepremie kan huurmarkt versterken

Eigenaars en verhuurders die hun woning op de markt brengen via sociale verhuurkantoren genieten nu al van een renovatiepremie. Een uitbreiding van die premie naar de private huurmarkt is gezien de budgettaire krapte niet mogelijk, maar de minister overweegt wel het vergemakkelijken van renovatiehuurovereenkomsten en zet in op kwaliteitsbewaking. De private huurmarkt is dringend toe aan versterking en daartoe evalueert het Steunpunt Wonen de huurwetgeving met alle stakeholders en onderzoekt daarbij mogelijke instrumenten ter bevordering van de private huurmarkt. Die evaluatie wordt eind dit jaar afgerond en moet leiden tot een vernieuwd Vlaams beleid. An Christiaens: “Als we de private huur

Procedure ruilverkaveling houdt geen rekening met fruit

Bij ruilverkaveling worden de inrichting van het openbaar domein, het grondbezit en het grondgebruik herschikt met het oog op een rendabele en duurzame landbouwstructuur. De wet op de ruilverkaveling van landeigendommen dateert van 1970. Na de overheveling van de bevoegdheid naar de gewesten werd de wetgeving enkele malen aangepast. Met het oog op een moderne bedrijfsvoering in het algemeen en de ontwikkeling van de fruitstreek in het bijzonder moet het Vlaamse ruilverkavelingsdecreet verder geoptimaliseerd worden. An Christiaens en Johan Sauwens stellen een aanpassing van het Vlaamse decreet voor ruilverkaveling voor. Het principe van ruilverkaveling heeft de inrichting van het platteland

Gebruik huurschatter blijft dalen

Het aantal voltooide opzoekingen via de huurschatter is in dalende lijn. Dat antwoordde minister van Wonen Liesbeth Homans op een vraag van An Christiaens. Bij de lancering in 2013 kende de huurschatter een groot succes met 134 264 voltooide opzoekingen. De periode van april tot en met december 2013 was goed voor 173 997 opzoekingen. In dezelfde periode in 2014 werden nog maar 19934 opzoekingen geregistreerd, met een gemiddelde van 2241 per maand. In januari 2015 waren dat er nog 1486. De huurschatter werd door voormalig minister van Wonen Freya Van den Bossche gelanceerd als hulpmiddel voor het berekenen van een correcte huurprijs. Op de website www.huurschatter.bekunnen huurders en verhuur

Eerste hangplek voor Tongerse jeugd

Sinds gisteren staat in een hoek van een verhard pleintje op de wijk Nieuw-Tongeren een vaste plek waar rondhangende jongeren bij elkaar kunnen komen. Het gaat om de eerste JOP, of Jongeren Ontmoetingsplek, die in de stad is rechtgezet. "Het is op vraag van de jongeren dat we hier een permanente hangplek voorzien", zegt schepen van jeugd An Christiaens. "Ze zijn ook zelf met een ontwerp gekomen", aldus de schepen. "Zo raken ze toch betrokken bij wat er leeft in de wijk. Bovendien is het ook een test in het opnemen van verantwoordelijkheid. Zo mogen ze geen afval laten rondslingeren. Speciaal hiervoor plaatsten we een vuilnisbak." O Op het plein is er ook voldoende sociale controle. De stad l

Al aan 9 op de 10 scholen dynamische borden

Bijna negen op de tien zones 30 aan scholen op gewestwegen zijn voorzien van dynamische verkeersborden. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) geantwoord op een vraag van An Christiaens (CD&V). Vlaanderen telt 400 zones 30 aan scholen op gewestwegen. “Daarvan zijn er 341 voorzien van dynamische borden. Dat is meer dan 85 procent”, zegt Christiaens. Op de overige 59 locaties staan vaste borden. Die bevinden zich vooral in Oost-Vlaanderen (34 van de 104) en Limburg (13 van de 84). De dynamische borden zijn voorzien van LED-verlichting. Daardoor kan de snelheidsbeperking aangepast worden aan het tijdstip van de dag, bijvoorbeeld wanneer kinderen op weg zijn

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon