TAGcloud

archief

Vlaanderen zet in op arbeidsmobiliteit over de grens

Volgens de recentste tellingen telt Vlaanderen 229.697 werklozen, maar tegelijk hebben Belgische bedrijven meer moeilijkheden om vacatures in te vullen dan andere Europese landen. “Op die ogenschijnlijke tegenstelling kan arbeidsmobiliteit in de grensregio’s een antwoord bieden,” stelt Vlaams parlementslid An Christiaens. In Nederlands-Limburg wil provinciebestuurder Twan Beurskens een proefproject starten dat werkzoekenden verplicht over de grens te solliciteren. An Christiaens vroeg in de plenaire vergadering aan de Vlaamse minister van werk hoe hij staat tegenover dit idee. De minister schuift een verplichting van grensoverschrijdend solliciteren niet naar voren, maar hij bevestigt wel da

Eigenaarschap zorgwoning

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Volgens de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening is er sprake van een zorgwoning "wanneer de eigendom of ten minste de blote eigendom van hoofd- en ondergeschikte wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen". De titularis wordt vaak geïnterpreteerd als "de zorgverstrekkende" of "zorgbehoevende" maar het kan ook om een huurwoning gaan waarbij de titularis een derde is. Ook dan is zorgwonen mogelijk. De vraag aan minister Joke Schauvliege en haar antwoord vindt u via deze link terug.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon