Jouw privacy is belangrijk voor mij

Privacyverklaring

 

An Christiaens en haar medewerkers bewaren enkel de gegevens die door jou worden verstrekt in het kader van het inschrijven voor updates en het opnemen van contact. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand en niet doorgegeven aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming. An Christiaens en haar medewerkers verbinden zich je gegevens vertrouwelijk te behandelen. Je bepaalt zelf welke gegevens u verstrekt, hetzij op het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief waaronder je naam, e-mailadres en eventueel doorgegeven voorkeuren, hetzij wanneer je zelf contact met haar opneemt. Gegevens worden bewaard tot twee jaar na het laatste gebruik. Iedere vraag om schrapping wordt bij verzoek ingewilligd. An Christiaens verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Updates

Bij inschrijving voor de updates worden enkel de doorgegeven gegevens bewaard, waaronder je naam, e-mailadres en eventueel doorgegeven voorkeuren. De gegevens worden gebruikt voor het bezorgen van updates per e-mail van An Christiaens over haar politieke en persoonlijke bezigheden en activiteiten. De gegevens die je bezorgde als inschrijving op deze nieuwsbrief worden bewaard in een beveiligd bestand en niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Gegevens worden bewaard tot 2 jaar na het laatste gebruik.  Je kan je op elk moment uitschrijven als ontvanger via een uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief of door deze vraag per mail te richten aan an.christiaens@stadtongeren.be. Contactgegevens worden bij iedere aanvraag daartoe verwijderd.

Contact

Indien je An Christiaens contacteert per mail, telefonisch of via social media bewaart zij enkel de contactgegevens die door jou worden verstrekt in dat kader. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om met jou contact op te nemen in het kader van je eigen communicatie. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder je uitdrukkelijke toestemming. Gegevens worden bewaard tot 2 jaar na het laatste gebruik. Je kan op elk moment het contact stopzetten en je gegevens laten schrappen door dit te melden aan an.christiaens@stadtongeren.be. Iedere vraag om verwijdering wordt bij verzoek ingewilligd.

Jouw rechten

Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan je dit steeds aanvragen per mail naar an.christiaens@stadtongeren.be. Ook met vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van je gegevens kan je op dit e-mailadres terecht.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover rechtstreeks contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
 

Wijziging privacyverklaring

An Christiaens kan haar privacyverklaring wijzigen. Dit zal steeds aangekondigd worden op de website. Oudere versies van de privacyverklaring zullen in het archief worden opgeslagen. Stuur een e-mail naar an.christiaens@stadtongeren.be als je deze wilt raadplegen.

© 2018 | An Christiaens

  • YouTube Social Icon
  • Wix Twitter page
  • Wix Facebook page
  • Instagram Social Icon